Filtjänster

Sköt betalningar och avstämningar med automatik.
 woman by computer

Så fungerar filtjänster

Automatisera betalningarna

Använder du ett affärssystem men hanterar dina betalningar manuellt i Internet Företag? Spara tid genom att överföra informationen elektroniskt istället. Med Handelsbanken filtjänster kan du automatisera stora delar av ditt företags betalningsflöden. 

Utbetalningar

När du registrerat dina betalningar i affärssystemet skapar du en betalningsfil. Du loggar sedan in i Internet Företag och sänder filen utan att registrera betalningarna igen. Vi utför dina betalningar på betalningsdagen och du kan följa betalningarna via internet. Du kan även hämta en återrapporteringsfil i Internet Företag som du läser in i ditt affärssystem för avstämning. Det kostar inget extra att betala via fil. För återrapporteringsfilen betalar du en avgift som du snabbt tjänar igen på minskad tidsåtgång för redovisningsarbete.

Inbetalningar

När du får betalt så visar vi dina inbetalningar i Internettjänsten. Du kan även få informationen sammanställd i en fil, som du enkelt kan hämta och läsa in i affärssystemet för automatisk matchning.

Kontoutdrag på fil – direkt i företagets affärssystem

Förenkla rutinerna genom att läsa in och bearbeta Utökat kontoutdrag på fil direkt i affärssystemet. Du får samlad information om saldon och alla in- och utbetalningar. Mycket av företagets manuella arbete kring bankavstämning och reskontrahantering försvinner helt om ni använder kontoutdrag på fil. Avstämning och matchning sker istället automatiskt.

Kort om filtjänster

  • Inget dubbelarbete, mindre rutinarbete. Bättre överblick och ökad kontroll.
  • Återrapportering ger förenklad avstämning och automatisk matchning.
  • Passar alla vars affärssystem kan hantera filer. Ingen separat programvara behövs.
  • Ingen extra kostnad – sända och hämta filer ingår i Företagspaketet.

Så här använder du filtjänster

Via internetbanken

Det enklaste sättet är att sända och hämta filer via Internet Företag. Det kräver ingen separat programvara för kommunikation och säkerhet.

Host to host-lösningar

Vi stödjer även host to host-lösningarna SFTP och FTPS, samt SWIFT for corporates, för säker och standardiserad kommunikation.


Filformat

När man kommunicerar med banken via fil finns det flera lokala format och standardiserade format att välja på, som till exempel ISO 20022 XML och SWIFT. 

Vi har samlat alla filformatbeskrivningar för respektive filformat på en sida.

Testa filer

Testa själv dina filer och få direkt återkoppling om filen har rätt format eller inte.


Globala filtjänster

Som företagskund har du möjlighet att via fil få kontoinformation om och utföra betalningar från konton över hela världen med hjälp av vår globala plattform Global Gateway. Det gäller både konton hos Handelsbanken och våra samarbetsbanker. 

Läs mer om hur du öppnar konton hos våra bankkontor runt om i världen.


Vill du veta mer om hur du kan förenkla din vardag?

En pratbubbla med ett frågetecken inuti och en pratbubbla med ett i inuti

Hur du kan förenkla din vardag beror på många saker. Varje företag har sina specifika behov. Boka ett möte med en rådgivare på ditt lokala bankkontor för att få den hjälp du behöver.

Hitta bankkontor