1. Företag
  2. /
  3. Konton och betalningar
  4. /
  5. Konton
  6. /
  7. Placeringskonton

Placeringskonton

Företagets överskottslikviditet kan placeras utan att ta stora risker. Flytta över företagets överskott till ett konto med möjlighet till bättre ränta.
-

Placera överskottet på konto

Med placeringskonton kan du placera företagets överskott med möjlighet till högre avkastning utan att ta stora risker. Dessa konton har normalt sett högre ränta än ett vanligt transaktionskonto. Hur stor räntan blir beror på det aktuella ränteläget och vilken typ av placeringskonto du väljer. Välj mellan konton med eller utan fria uttag. Längre bindningstid ger vanligtvis högre ränta.

-

E-Kapitalkonto – placeringskonto med fria uttag

På e-Kapitalkontot kan du placera företagets överskottslikviditet till rörlig ränta och utan avgifter. Du binder inte kapitalet utan kan när som helst använda pengarna med fria uttag. Räntan på kontot följer det rådande ränteläget. Kontot täcks dessutom av den statliga insättningsgarantin. 

Om företaget regelbundet har överskottslikviditet kan det vara smidigt med en stående överföring, då sköts överföringen automatiskt så ofta du vill.

Placeringskonto – fast ränta i tre månader 

Med Placeringskonto Företag kan du placera till en fast ränta som fastställs när du öppnar kontot. Räntan gäller sedan i tre månader. När placeringstiden är slut binds kapitalet automatiskt om till en ny tremånadersperiod, om du inte begärt att placeringen ska avslutas. För placeringar från 10 000 kr.  

Pengarna kan tas ut före placeringsperiodens slut mot en uttagsavgift. Kontot täcks av den statliga insättningsgarantin.


Skog och lantbruk

Har du nyligen sålt eller funderar på att sälja skog eller skogsprodukter? Vi har konton och kort speciellt anpassade för inkomster från skogen och lantbruket.

-

Fler sätt att placera överskottet

Det finns många alternativ som kan ge bättre avkastning än om du skulle ha kvar pengarna på ett transaktionskonto. Beroende på vilken risk du är beredd att ta erbjuder vi olika alternativ på aktie-, ränte-, valuta- och råvarumarknaden.

Placera i fonder

Placera i värdepapper


Företagare med enskild firma?

Ska du placera din enskilda firmas överskott, se då till att ha koll på vilka regler som gäller. 

Det kan vara en bra idé att prata med din revisor innan du placerar. Revisorn kan hjälpa dig med vilken placering som blir mest fördelaktig för just din verksamhet. Du kan även få information om vilka skattemässiga konsekvenser placeringen kan få för företaget. 


Omfattas av insättningsgaranti

Kontot omfattas av insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Kunden har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontohållning med högst 1 050 000 kronor. 

Riksgälden kommer att göra ersättningen tillgänglig för kunden inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. 

Insättare som inte omfattas av insättningsgaranti
Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning från garantin:
banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

Insättningsgaranti