Fem personer i ett mötesrum

Placeringskonton – sparkonton för företag

 
 • Bättre avkastning på överskottet 
 • Överskottet kan överföras automatiskt
 • Lätt att öppna ett sparkonto i internetbanken 

Placera överskottet på ett sparkonto

Ett sparkonto har normalt sett högre ränta än ett vanligt transaktionskonto. Hur stor räntan blir beror på det aktuella ränteläget och vilken typ av sparkonto du väljer. Välj mellan konton med eller utan fria uttag. Längre bindningstid ger vanligtvis högre ränta.

Vilket sparkonto passar ditt företag?

Spara upp till fem år – Bunden placering

När du öppnar ett sparkonto i internetbanken med bunden placering, placerar du pengarna i minst 1 månad och upp till 5 år. Räntan fastställs den dag du öppnar kontot. Minsta belopp att placera är 10 000 kronor och maxbelopp 10 000 000 kronor. Om du behöver pengarna innan löptiden är slut kan du förtidsinlösa placeringen. Då kan en ränteskillnadsersättning komma att utgå. Räntan kapitaliseras och betalas ut vid bindningstidens slut.


Rörlig ränta och fria uttag  – E-Kapitalkonto

På E-Kapitalkontot kan du placera företagets överskottslikviditet till rörlig ränta och utan avgifter. Du binder inte kapitalet utan kan när som helst använda pengarna med fria uttag. Räntan på kontot följer det rådande ränteläget. Kontot täcks dessutom av den statliga insättningsgarantin. 

Om företaget regelbundet har överskottslikviditet kan det vara smidigt med en stående överföring, då sköts överföringen automatiskt så ofta du vill.

Fast ränta i tre månader – Placeringskonto Företag

Med Placeringskonto Företag kan du spara pengar till en fast ränta som fastställs när du öppnar kontot. Räntan gäller sedan i tre månader. När placeringstiden är slut binds kapitalet automatiskt om till en ny tremånadersperiod, om du inte begärt att placeringen ska avslutas. För placeringar från 10 000 kr.  

Pengarna kan tas ut före placeringsperiodens slut mot en uttagsavgift. Kontot täcks av den statliga insättningsgarantin.

Aktuella räntor 

Vi har sparkonton med eller utan bindningstid. Om du binder pengarna får du möjlighet till bättre ränta. 

Jämför våra sparkonton med ränta och hitta det konto som passar ditt företag bäst.

Så öppnar du ett konto

 1. Logga in på internetbanken

 2. Se till att fullmakten är uppdaterad 
  Du behöver en egen behörighet för att kunna öppna ett sparkonto.


 3. Ta reda på vad som gäller för det konto du vill öppna
  Under hjälpfliken i internetbanken hittar du information om alla konton och hur du ska gå tillväga. 

 4. Behörighet för att föra över pengar
  För att öppna Bunden Placering och Placeringskonto Företag behöver du föra över ett minibelopp när du öppnar konto. Under hjälpfliken i internetbanken hittar du information om vad som gäller för vardera konto.

Har du frågor kan du alltid kontakta ditt lokala bankkontor.

Slingrande skogsväg

Sparkonto för inkomster från skog och lantbruk

Har du nyligen sålt eller funderar på att sälja skog eller skogsprodukter? Vi har konton och kort speciellt anpassade för inkomster från skogen och lantbruket.

Fler sätt att placera överskottet

Det finns många alternativ som kan ge bättre avkastning än om du skulle ha kvar pengarna på ett transaktionskonto. Beroende på vilken risk du är beredd att ta erbjuder vi olika alternativ på aktie-, ränte-, valuta- och råvarumarknaden.

Placera i fonder

Placera i värdepapper

Spara och investera − för dig med enskild firma

Kvinna med enskild firma funderar på att investera företagets överskott

Prata med din revisor om hur du bäst hanterar överskott i firman, om du ska investera eller sätta undan pengar på ett sparkonto. Det kan finnas olika fördelar med din placering och även skattemässiga konsekvenser som kan vara bra att känna till.   

Omfattas av insättningsgaranti

Kontot omfattas av insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Kunden har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontohållning med högst 1 050 000 kronor. 

Riksgälden kommer att göra ersättningen tillgänglig för kunden inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. 

Insättare som inte omfattas av insättningsgaranti
Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning från garantin:
banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

Kontakta oss och få svar på dina frågor

Kvinna som svarar på supportfrågor

Ring oss för företagsfrågor

Vi svarar på frågor kring ditt företag, bankärenden och tekniska problem.

Ring 0771-77 88 99

Par i möte med bankperson

Mejla eller boka möte

På de lokala bankkontorens webbsidor hittar du öppettider och kontaktuppgifter till våra rådgivare.

Närbild på person framför dator

Hjälp och support 

Har du problem med någon av våra digitala tjänster hittar du svaren på de vanligaste frågorna här.