Fullmakter

Med hjälp av fullmakter styr företaget vem som får utföra vad och var.
-

Styr med hjälp av fullmakt

Är ni flera som sköter företagets ekonomi? Då vill ni säkert vara flera som sköter företagets bankaffärer.

Med fullmakter kan du ge behörighet till andra att använda hela eller delar av internettjänsten. Du kan begränsa behörigheten när det gäller tid, beloppsgränser och om man ska vara två personer för att utföra ett bankärende. Du styr även vem som får utföra vad via kontor och telefon.

Hantera fullmakter på internet

När fler sköter ekonomin

Är ni flera som sköter företagets ekonomi? Då vill ni säkert vara flera som sköter företagets bankaffärer. Med hjälp av fullmakter styr företaget vem som får utföra vad via kontor, internet och telefon.

Administrera fullmakter

Om du administrerar fullmakter på internet kan du dela ut behörighet så att andra personer än du själv kan utföra företagets bankärenden. Via Internet Företag registrerar du vem som får utföra vad, och till och med när det får ske. Behörigheterna börjar gälla direkt. Du kan;

  • Registrera, ändra och ta bort fullmakter och behörigheter.
  • Välja om en person eller flera tillsammans får godkänna ärenden.
  • Bestämma när behörigheterna gäller, vardagar, bokslutstider etc.
  • Se utdelade behörigheter per konto och även historiska fullmakter.

Behörighet

För att kunna administrera fullmakterna behöver du behörighet. En sådan behörighet får du hos ditt lokala bankkontor.

Fördelar

  • Snabb hantering i Internettjänsten
  • Behörighet med omedelbar verkan
  • Överblick av alla fullmakter och behörigheter