1. Företag
  2. /
  3. Digitala tjänster
en kvinna med en mobil i handenen kvinna med en mobil i handen

Digitala tjänster för företag

Du väljer var, när och hur du gör företagets bankärenden – på kontor eller via webb, appar och telefon, dygnet runt, året om.

Bankärenden på internet 

Gör företagets vanligaste bankärenden på internet. Internetbanken Internet Företag passar alla bolagsformer. Där styr du enkelt via fullmakter vem som får göra vad. Har du enskild firma? I Internet Egen firma ser du både företagets och din privata ekonomi på samma plats. För internationella bankaffärer finns vår globala tjänst GlobalOn-Line.

Med banken på fickan

Bestäm själv när, var och hur du vill ägna dig åt företagets bankärenden. I vår företagsapp kan du utföra de vanligaste bankärendena direkt i mobilen. I mobilappen för Egen firma-kunder kan du utföra dina privata och enskilda firmans bankärenden i samma app. Dessutom finns en app för dig som använder företagskort.

Styr med fullmakt

Med fullmakter styr du vem som får utföra företagets bankärenden via internet, kontor och telefon. Via Internet Företag registrerar du vem som får utföra vad, var och till och med när det får ske. I Internet Företag kan du själv hantera företagets fullmakter.

BankID på två sätt

Som företagare kan du ha dubbel nytta av BankID. Ditt BankID är en ID-handling som du kan använda för att till exempel deklarera. Du kan också erbjuda dina kunder möjligheten att använda BankID på ditt företags webbplats för att identifiera sig eller direkt teckna avtal.


Vi prioriterar din säkerhet

en kvinna som ler och ser på en laptop

Ditt förtroende betyder mycket för oss. Under avsnittet Säkerhet kan du läsa mer om hur vi arbetar med säkerhet på Handelsbanken. Du kan också ta reda på vad du själv kan göra för att skydda din dator, mobil och dina uppgifter så att inte du och företaget drabbas.