1. Företag
 2. /
 3. Konton och betalningar
 4. /
 5. Betala
 6. /
 7. Betala till utlandet
 8. /
 9. Skicka utlandsbetalningar

Skicka utlandsbetalningar

Utlandsbetalningar använder företaget för att sätta in pengar på en mottagares konto i utlandet. Det är viktigt att få med rätt information, som BIC och IBAN.
Workspace

Välj rätt betalning

När du importerar från utlandet och ska betala din leverantör är det viktigt att du väljer rätt sorts betalning och att du får med all information.

Vad är en utlandsbetalning?

Utlandsbetalningar är uppdrag som du sänder till oss på banken för att sätta in pengar på en mottagares konto i utlandet. 

När passar en utlandsbetalning?

Det finns flera sätt att betala till utlandet. Vad som är mest lämpligt kan bero på beloppet, mottagaren eller typ av transaktion. Ska du betala till utlandet och känner din leverantör väl? Då kan det räcka med att skicka en utlandsbetalning. Annars kan du behöva en säkrare Trade Finance-lösning.

Du skickar uppdraget

 • via internetbanken
 • via fil från leverantörsreskontra 
 • via ditt bankkontor.

Länder öppna för utlandsbetalningar

the globe

Vi har begränsat antalet länder som företag kan skicka pengar till och ta emot pengar från. Vill du veta vad detta innebär, hur detta påverkar dig och läsa mer om varför vi gör den här förändringen? 

Läs mer om begränsningar i utlandsbetalningar
Länder öppna för utlandsbetalningar

Olika betalsätt

Det finns olika typer av betalningar att välja mellan. Inom vilka länder eller mellan vilka företag ska pengarna skickas? I vilken valuta? Och är det extra bråttom eller fungerar normal handläggningstid?

Normalbetalning

Den mottagande banken får pengarna två bankdagar efter att Handelsbanken skickat iväg betalningsuppdraget. För en normalbetalning i euro inom EU/EES, samt i svenska kronor inom Sverige, får den mottagande banken pengarna en bankdag efter vår handläggningsdag.

Eurobetalning inom Europa (SEPA-betalning) / EU-betalning

Normalbetalning i euro till ett mottagarkonto inom SEPA-området: EES, Monaco, Schweiz och San Marino. Kontonummer anges med IBAN. Skickas samma dag som Handelsbanken tar emot betalningsuppdraget. Om betalningen görs inom EES får mottagarens bank pengarna en bankdag efter vår handläggningsdag. Vid betalning till Monaco, Schweiz eller San Marino finns pengarna hos mottagande bank två bankdagar efter att den skickats.
SEPA-betalningar

Expressbetalning

Mottagarens bank får pengarna en bankdag efter att Handelsbanken har skickat iväg betalningsuppdraget. Expressbetalning kan inte användas för betalningar i euro inom EU/EES eller för betalningar i svenska kronor inom Sverige. Handläggs med förtur.

Nordisk kundbetalning 

Kan endast beställas om mottagaren har konto hos någon av Handelsbankens nordiska enheter i Sverige, Norge, Finland eller Danmark. Mottagaren får in pengarna på sitt konto en bankdag efter vår handläggningsdag. 

Finansiella och koncerninterna betalningar

För betalningar till finansinstitut eller företagsbetalningar inom en koncern. Kräver särskilda avtal mellan företaget och banken.


En pratbubbla med ett frågetecken inuti och en pratbubbla med ett i inuti

Vad är IBAN, BIC och Nationellt bank-id?

IBAN

IBAN är ett kontonummer skrivet enligt en standard som är gemensam inom Europa. Du hittar ditt kontos IBAN-nummer i internetbanken under Kontovillkor och IBAN samt i mobilappen under Kontoinformation.

BIC/SWIFT

BIC (Bank Identifier Code) är en internationell standard för att på ett säkert sätt identifiera en bank. En BIC består alltid av 8 eller 11 tecken, de sex första är alltid bokstäver, därefter kan bokstäver eller siffror följa. BIC är inte obligatoriskt när IBAN används.

Nationellt bank-id

Nationellt bank-id fyller samma funktion som en BIC-kod, att identifiera en bank. Ett nationellt bank-id inleds alltid med två bokstäver och följs av siffror.

Kontrollera IBAN-nummer

Med hjälp av vår IBAN-snurra kan du kontrollera att det IBAN-nummer som du ska betala till är utformat på rätt sätt.

Du kan även räkna ut ditt egen företags IBAN-nummer.


Viktigt när du skickar utlandsbetalningar

Lagar och regler vid utlandsbetalningar

Vissa betalningar till och från andra länder inom EES omfattas av en särskild lag. 

Betaltjänstlagen innehåller regler om tid och kostnader för betalningar. Den innehåller även information om vad som gäller om betalningar blir försenade, inte kommer fram eller om avdrag för kostnader blir felaktiga.

Effektivare utlandsbetalningar

Vi har anslutit oss till SWIFT Global payment initiative (GPI). Detta innebär mer effektiv hantering av betalningsflödet. Du som kund kommer kunna få större möjlighet att spåra din betalning samt få svar på att betalningen nått mottagaren. 

Frågor och svar om utlandsbetalningar

  Ta betalt från utlandet

  Det finns olika sätt att ta betalt från utlandet. Vad som är mest lämpligt kan bero på storleken på betalningen, om du känner kunden väl, eller vilken typ av transaktion det handlar om.

  Ta betalt från utlandet