Kapitalspar Barn

Spara till barnen, du bestämmer när pengarna ska betalas ut.
Mamma med barn på höften står i dörröppning
 • Ett sparande för dig som vill behålla kontrollen.
 • Du behöver inte deklarera för fondbyten och uttag.
 • Spara till exempel till barnens framtida studier, eller till ett startkapital på en bostad.

Så här sparar du i Kapitalspar Barn

Kom igång och spara    

 1. Du öppnar Kapitalspar Barn på kontoret. Om du vill spara till ett minderårigt barn behöver båda vårdnadshavarna skriva på ansökan.
 2. Därefter kan du välja att sätta in en engångssumma eller lägga upp ett månadssparande. 
 3. Välj vilka fonder du vill spara i. Du kan välja upp till 10 fonder.

När passar Kapitalspar Barn mindre bra?

Om du utöver fonder vill spara i aktier och andra värdepapper. 

Om du vill ha ett sparande med lägre risk kan sparande på konto vara ett alternativ.

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i försäkringen kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.

Illustration av en glödlampa

Så fungerar Kapitalspar Barn

Full kontroll över utbetalningen

Vanligtvis får barnen fri tillgång till sina sparpengar den dagen han eller hon fyller 18 år. Sparar du i Kapitalspar Barn styr du helt och hållet över när utbetalningen ska påbörjas och hur sparandet ska betalas ut. Du är ägare av försäkringen men har barnet som förmånstagare och kan när som helst stoppa eller skjuta upp utbetalningen. Du kan dessutom bestämma om det ska vara barnets enskilda egendom.

Skatt och deklaration 

Du kan köpa, sälja och byta fonder när du vill utan att betala skatt på vinsten. Istället betalar du en årlig avkastningsskatt på värdet på din försäkring samt på de inbetalningar du gjort under året.

Välj fonder

Du väljer fritt från vårt sortiment av fonder med olika inriktningar och risknivåer. Du kan välja att spara i upp till 10 olika fonder. 

Fonder med hållbarhet i fokus

För dig som vill spara långsiktigt och hållbart kan våra Criteriafonder passa. Dessa fonder väljer bort företag med kontroversiella verksamheter och finns både som aktivt förvaltade och index.

Spara till barn

Det finns många alternativ när du vill spara till barn

Det är viktigt att bestämma hur och när barnet ska få disponera pengarna. Vill du att barnet ska få tillgång till sparandet på 18-årsdagen eller vill du själv bestämma när så sker?  Lär dig mer om hur olika sparformer passar olika situationer. 

EU klassificering av hållbarhet

Redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Så här beaktar Handelsbanken Liv investeringsbeslutens huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. 

Redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Denna fondförsäkring främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att Handelsbanken Liv hållbarhetsgranskar och väljer in fonder med god hållbarhetsprestanda till fondutbudet. Om fondförsäkringen uppfyller miljörelaterade eller sociala egenskaper är beroende av att du som kund väljer en eller flera fonder med hållbar investering som mål eller som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. 

Läs mer om fonderna

Läs mer om de olika fondernas metoder för att bedöma, mäta och övervaka de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller effekten av de hållbara investeringarna genom att följa länken Fondlista Kapitalspar Barn. Klicka på den fond du är intresserad av – mer information finns under fliken ”Hållbarhet” och i informationsbroschyren.

I den här fondförsäkringen är följande fonder hållbarhetsklassade.

Fondhandel i försäkring

När du köper och säljer fonder i försäkring utförs inte ordern direkt. Läs mer om hur fondhandel i försäkring fungerar.

Mer om Kapitalförsäkringar

 • Vi har fyra olika kapitalförsäkringar. De skiljer sig lite beroende på om du vill spara i fonder, aktier eller depå. De är också olika beroende på vem du vill spara till och när du vill ta ut pengarna.

  Kapitalförsäkringar

 • Priset varierar beroende på vilken kapitalförsäkring du väljer.

  Prislista fondförsäkring

  Prislista depåförsäkring

  • Du betalar ingen kapitalvinstskatt, det gäller även vid fondbyten och försäljningar av värdepapper. 
  • Du betalar ingen fondskatt.  
  • Istället betalar du avkastningsskatt på värdet på din försäkring samt på de inbetalningar du gör. 

  Så beräknas skatten:

  Kapitalunderlaget beräknas på försäkringens värde i början på året samt på premieinbetalningar under året. Insättningarna under andra halvåret tas upp till halva värdet.

  Skattesatsen är 30 procent och beräknas på statslåneräntan 30 november föregående år plus 1,00 procentenheter. Statslåneräntan den 30 november 2023 är 2,62 procent. Därmed beräknas avkastningsskatten på 3,62 procent. Avkastningsskatten på försäkringens värde och insättningar första halvåret blir då 1,086 procent*. På inbetalningar under andra halvåret blir skatten ca 0,543%.


  *Beräkningen:
  30 % på 3,62 % = 1,086 %

  Exempel:

  En insättning på 100 000 kronor under första halvåret 2024 ger skatten:
  100 000 kronor * 3,62 % * 30 % = 1086 kronor

Läs också

man with phone looking at the app - Handelsbanken.se

Vilken sparform passar?

När passar en kapitalförsäkring? Ska jag välja ISK eller depå?

Jämför ISK, Kapitalförsäkring och depåkonto