Portföljförvaltning

Ett tryggare liv och en rikare framtid
En man sitter vid sin dator

Aktiv och effektiv förmögenhetsförvaltning

Ge dig själv tid till annat − låt oss sköta den löpande förvaltningen av ditt kapital. Våra analytiker och förvaltare får höga betyg i kundundersökningar och oberoende utvärderingar. Med långsiktighet, stabilitet, hållbarhet och kvalitet som ledord i kapitalförvaltningen erbjuder vi förvaltningslösningar som står sig över tiden och i konkurrensen. 

En kvinna som pratar i telefon

Portföljförvaltning med möjligheter

Som Private Banking-kund får du en heltäckande och personlig strategi för förvaltningen av ditt placerbara kapital. Vi ser till att din portfölj består av noga utvalda investeringar ur vårt utbud kompletterat med produkter från utvalda externa leverantörer.  

Målsättningen är att erbjuda dig en bra långsiktig avkastning för din önskade risknivå. Dina önskemål om risknivå och placeringshorisont är grunden i det portföljförslag vi tar fram. 

Kollegor sitter vid ett bord och pratar

Vår förvaltningsfilosofi  

Vår grundläggande förvaltningsfilosofi utgår från diversifiering mellan olika tillgångsklasser. Vi bygger portföljer utifrån moduler med aktier, räntor och alternativa tillgångar.

I olika risknivåer skapar vi en helhetslösning som ger förutsättningar för en långsiktigt stabil värdeutveckling i portföljen. Våra portföljer finns i flera riskklasser och med olika fördelning mellan tillgångsslagen. 

Diskretionär portföljförvaltning − våra experter förvaltar ditt kapital

  VP-konto Handelsbanken Grupp av personer

Vår diskretionära portföljförvaltningstjänst innebär att du ger våra förvaltare mandat att investera ditt kapital inom ramarna för din investeringsprofil och strategi

Detta får du:

  • Portföljförvaltning efter din investeringsprofil
  • Kontinuerliga uppdateringar efter din investeringsstrategi
  • En tydlig översikt av utvecklingen av dina innehav
  • Regelbunden uppföljning av din investeringsprofil och mål
  • Tillgång till våra erfarna analytiker och investeringsexperter

Hållbarhet i vår portföljförvaltning

en kanotist som paddlar i en flod omgiven av grönska

Målet är en god avkastning på det förvaltade kapitalet och samtidigt, en hållbar utveckling. Därför ger vi inga råd om finansiella produkter där hållbarhetsriskerna anses vara förhöjda.

Detta gör vi:

  • Beaktar hållbarhetsrisker i alla finansiella produkter
  • Vi informerar om indikatorer för hållbar utveckling
  • Löpande identifiering och prioritering av negativa konsekvenser

Medvetna val för en hållbar finansmarknad

En skog i solsken

Långsiktiga affärsrelationer, lågt risktagande och kostnadsmedvetenhet är grunden i vår affärskultur. I Handelsbanken förstår vi vilken påverkan vi har på miljön, de finansiella marknaderna och samhället i stort. Här finns mer information för dig som vill läsa om hållbarhet och andra policys för medvetna val.

Läs också

Människor i ett möte

Kontakta oss

Våra Private Bankers finns till hands i hela landet och även internationellt. Välkommen att kontakta oss för ett första möte.
Kontakta Private Banking