1. Privat
  2. /
  3. Spara
  4. /
  5. Private Banking
  6. /
  7. Kapitalförvaltning

Kapitalförvaltning

Vi ser människan bakom förmögenheten.
Man sitter och funderar och tittar ut genom ett fönster.

Ett rikare liv

Behöver du tid till annat? Låt oss sköta den löpande förvaltningen av ditt kapital. Våra analytiker och förvaltare får ofta höga betyg i kundundersökningar och oberoende utvärderingar. Vad som är ett rikt liv för dig är det bara du som kan avgöra. Men vi kan hjälpa dig att uppnå dina förväntningar och mål. Inte minst när det gäller förvaltningen av ditt kapital. Med långsiktighet, stabilitet, hållbarhet och kvalitet som ledord i kapitalförvaltningen erbjuder vi förvaltningslösningar som står sig över tiden och i konkurrensen.

Lösningar för kapitalförvaltning 

Som Private Banking-kund får du en heltäckande och personlig strategi för förvaltningen av ditt placerbara kapital. Hos oss kan du exempelvis välja Multi Asset fonder, Diskretionär förvaltning, Rådgivande förvaltning och Aktiv Placering. Vi ser till att din portfölj består av noga utvalda investeringar ur vårt utbud kompletterat med produkter från utvalda externa leverantörer.  

Målsättningen är att erbjuda dig en bra långsiktig avkastning för din önskade risknivå. Dina önskemål om risknivå och placeringshorisont är grunden i det portföljförslag vi tar fram. Du bestämmer själv hur aktiv du vill vara.  

en man tittar fram mellan datorer i ett kontorslandskap

Vår förvaltningsfilosofi  

Med hjälp av portföljer som kombinerar aktiemarknad,räntemarknad och alternativa investeringar får du en jämnare värdeutveckling med god riskkontroll. 

Vår grundläggande förvaltningsfilosofi utgår från god riskspridning mellan olika tillgångsklasser, för en stabil värdeutveckling i din portfölj. Vid olika tidpunkter ger olika tillgångsklasser bäst avkastning. Genom en aktiv förvaltning kan vi fånga olika marknadstrender och höja din avkastning över tiden.


Diskretionär förvaltning

portfölj

Portföljförvaltning i Svenska Handelsbanken AB (publ), nedan Banken,  innebär att kunden tecknar avtal med Banken om lämplig kapitalförvaltningslösning utifrån kundens unika behov. Tjänsten vänder sig till kunder som har ett behov av kvalificerade förvaltningslösningar.


Hållbarhet i våra diskretionära portföljer

a graph with a leaf on top

Vår målsättning när vi får förtroendet att förvalta våra kunders sparande är att skapa en god avkastning på det förvaltade kapitalet och samtidigt verka för en hållbar utveckling.


Medvetna val

Ett ansvarsfullt agerande är en grundförutsättning för långsiktigt värdeskapande i Handelsbanken. Långsiktiga affärsrelationer, lågt risktagande och kostnadsmedvetenhet är grunden i vår affärskultur, och utgångspunkten för att en framgångsrik bankverksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

Vårt hållbarhetsarbete
Principer för aktieägarengagemang i portföljförvaltning (pdf)
Kollegor sitter i ett möte och pratar.

Kontakta oss

Våra Private Banking-rådgivare finns till hands i hela landet och även internationellt. Välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.
Kontakta Private Banking