1. Portföljstrategi Multi Asset

Portföljstrategi Multi Asset

Så tänker vi kring marknader och placeringar i Multi Asset fonderna

Marknadskommentar från förvaltarna

Längd: 2:36 minuter
  • Tillbakablick 2022
  • Ett historiskt år
  • Våra strukturella teman
  • Utsikter 2023

Uppdaterad: 2023-01-13

Tillbakablick 2022

För ganska exakt ett år sedan såg förutsättningarna för globala aktiemarknader goda ut. Räntorna var låga och bolagen redovisade bra vinstutveckling. Den höga inflationstakten väntades dämpas under året. Så brev det inte.

Ett historiskt år 

Utöver det mänskliga lidandet orsakade invasionen av Ukraina ökade geopolitiska spänningar och därmed påverkades aktie- och räntemarknaderna på olika sätt men med negativa konsekvenser för i stort sett samtliga. Det har därför varit en utmaning att navigera mellan tillgångsslagen.

Våra strukturella teman

Inom fondförvaltningen arbetar vi med ett antal strukturella teman, till exempel hållbar energi. Ett annat tema är demografi där bland annat hälsovård ingår. Investeringar i dessa tillgångsslag har visat en positiv avkastning under 2022.

Utsikter 2023

Vår bedömning är att de strukturella teman vi arbetar med kommer att få medvind i år. De teman vi investerar i drivs bland annat av den teknologiska utvecklingen samt ett ökat fokus från såväl konsumenter, politiker och investerare gällande hållbarhet och klimatpåverkan.

Om risk

Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan på handelsbanken.se/fonder

Sammanfattning av investerares rättigheter