Portföljstrategi Multi Asset

Så tänker vi kring marknader och placeringar i Multi Asset fonderna

Marknadskommentar från förvaltarna

Längd: 1:49 minuter
  • Vad har hänt senaste tiden?
  • Vad tror vi om aktiemarknaden?
  • Hur ser vi på räntorna?
  • Placeringarna i Multi Asset

Uppdaterad: 2023-11-17

Den senaste tiden

Det har återigen varit en turbulent period med stora svängningar på finansmarknaderna, främst drivet av ökad geopolitisk oro. I och med den högre osäkerheten har vi justerat innehaven i fondportföljerna.

Aktiemarknad

När det gäller aktieinvesteringar har vi sålt innehav som inte levt upp till våra förväntningar.

Räntemarknaden

I de svenska ränteinnehaven har vi ökat den genomsnittliga löptiden då vi bedömer att räntorna är nära toppen.

Placeringarna i Multi Asset

Vi håller fast i ränteinvesteringar med högre exponering mot företagsobligationer och tillväxtmarknadsobligationer och för att ha rätt risknivå i aktiedelen behåller vi en balans mellan tillväxtorienterade innehav och mer defensiva innehav. 

Multi Asset nyhetsbrev

Prenumerera på Multi Asset nyhetsbrev

Prenumerera på Multi Asset nyhetsbrev

Om risk: Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan på handelsbanken.se/fonder.  Sammanfattning av investerares rättigheter