Portföljstrategi Multi Asset

Så tänker vi kring marknader och placeringar i Multi Asset fonderna

Marknadskommentar från förvaltarna

Längd: 1:56 minuter
  • Aktuellt om inflation
  • Innehaven i våra fondportföljer
  • Fortsatta vinstrevideringar
  • Balans mellan olika teman

Uppdaterad: 2023-05-12

Aktuellt om inflation

Inflationstakten i USA har börjat minska och det finns tecken på att det smittar av sig även i Europa. Den svenska Riksbanken kämpar dock fortfarande med högre inflationstakt och förväntas höja räntan minst en gång till i år.

Innehaven i våra fondportföljer

Investeringar i olika segment som småbolag, kvalitetsbolag och högutdelande bolag, är en del av vår investeringsfilosofi. Efter första kvartalets rapportsäsong är vinstförväntningarna för bolagen i linje med tillväxtbilden.

Fortsatta vinstrevideringar

I den marknadsmiljö som vi befinner oss i just nu, förväntar vi oss fortsatta vinstrevideringar från bolagen. Investeringar i kvalitetsbolag med robusta kassaflöden, så kallade defensiva bolag, bedömer vi som fördelaktigt. 

Balans mellan olika teman

Vi behåller därför en balans mellan tillväxtorienterade och mer defensiva teman för att upprätthålla rätt risknivå i aktiedelen. Då vi bedömer att toppen på räntecykeln snart är nådd, ökar vi våra investeringar i räntefonder med längre löptid.

Om risk: Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan på handelsbanken.se/fonder.  Sammanfattning av investerares rättigheter