1. Portföljstrategi Multi Asset

Portföljstrategi Multi Asset

Så tänker vi kring marknader och placeringar i Multi Asset fonderna

Marknadskommentar från förvaltarna

Längd: 2:06 minuter
  • Börserna vände ner
  • Centralbanker höjer mer och snabbare
  • Ekonomisk inbromsning motiverar lägre aktierisk
  • Portföljstrategi: ökar exponering mot hållbar energi

Uppdaterad: 2022-09-09

Börserna vände ner

Efter en stark utveckling under sommaren vände ett globalt aktieindex återigen ner. Detta primärt drivet av centralbankerna som signalerar fortsatta höjningar av styrräntan. Svenska räntor har stigit vilket varit negativt för avkastningen på obligationer. 

Centralbanker höjer mer och snabbare

Marknaden räknar med att centralbankerna kommer att höja räntan i snabbare takt för att sedan  börja sänka räntan någon gång under nästa år. En fortsatt hög inflationstakt, kombinerat med risken för ekonomisk inbromsning, gör att vi förväntar oss att företagen kommer att signalera mer negativa utsikter kring framtiden. I en sådan finansiell miljö förväntar vi oss en svag utveckling på börsen.

Ekonomisk inbromsning motiverar lägre aktierisk

Den höga inflationstakten är en utmaning och sannolikheten har ökat att den kan kvarstå på höga nivåer ett tag till, vilket i sin tur ökar risken för långsiktigt högre räntor. Vi ser en risk för en kraftigare ekonomisk inbromsning och i nuläget anser vi att en undervikt i aktier är motiverad.

Portföljstrategi: ökar exponering mot hållbar energi

Målbilden för vår förvaltning är att generera en god riskjusterad avkastning och en planetär avlastning. Vi finner områden med strukturell medvind i form av ändrat konsumentbeteende eller ökat politiskt tryck vara extra attraktivt att investera i. Därav har vi exempelvis investerat i fonder med exponering mot hållbar energi eller innovativa lösningar i vattenfrågan. Den ökade oron för energiutvecklingen driver på inflationen, men ger samtidigt stöd till våra investeringar inom hållbar energi - som hittills i år haft bäst utveckling inom våra aktieplaceringar.  

Om risk

Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 6-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan på handelsbanken.se/fonder

Sammanfattning av investerares rättigheter