1. Portföljstrategi Multi Asset

Portföljstrategi Multi Asset

Så tänker vi kring marknader och placeringar i Multi Asset fonderna

Marknadskommentar från förvaltarna

Längd: 2.04 minuter
  • Oroliga finansmarknader  
  • Riskerna har ökat
  • Räntemarknaden präglas av högre räntor
  • Portföljstrategi - hållbara investeringar

Uppdaterad: 2022-05-13

Oroliga finansmarknader

De globala börserna har fallit kraftigt den senaste månaden. Hög inflation, stigande räntor och svagare konjunkturutsikter har fortsatt att oroa marknaden. Marknadsräntorna i såväl USA, Europa som Sverige har fortsatt att stiga.

Riskerna har ökat

Stigande räntor och högre inflationstakt tillsammans med svagare globala konjunkturutsikter och kriget i Ukraina gör att vi anser att riskerna på de finansiella marknaderna har ökat. Vi har minskat andelen aktier ytterligare jämfört med räntor.

Räntemarknaden präglas av högre räntor

Ett högre inflationstryck och stramare penningpolitik innebär att marknadsräntorna sannolikt kommer fortsätta att stiga. De svenska ränteinnehaven har därför en fortsatt kort löptid.

Portföljstrategi – hållbara investeringar

Vår övergripande portföljstrategi innebär att vi har valt innehav som gynnas av investeringar för att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål. Det är vår övertygelse att investeringar som bidrar till en mer hållbar utveckling kommer att ge en bra avkastning över tid.

Ansvarsbegränsning

Syftet med innehållet på denna sida är att ge dig allmän information. Det är inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. För ett bra placeringsbeslut bör du prata med en rådgivare samt utgå från din egen erfarenhet.