Portföljstrategi Multi Asset

Så tänker vi kring marknader och placeringar i Multi Asset-portföljerna

Marknadskommentar från förvaltarna

Längd: 2.03 minuter
  • Aktuellt förra månaden
  • Utveckling mars för Multi Asset-portföljerna
  • Förändringar i Multi Asset-portföljerna
  • Störst potential framöver

Uppdaterad: 2024-04-16

Hänt sedan sist

Lägre svensk inflationstakt i mars gladde både aktie- och räntemarknaden. I kombination med Riksbankens nya prognos ser förutsättningarna goda ut för räntesänkningar framöver.

Föredrar aktier framför räntor

Vi fortsätter att ha en positiv syn på risktillgångar som aktier, och vi har nyligen ökat andelen både svenska och globala aktier.

Räntesänkning närmar sig

Räntemarknaden indikerar att det kommer en första räntesänkning från Riksbanken till sommaren som sedan följs av ytterligare sänkningar under året.

Multi Asset

På aktiesidan föredrar vi småbolag samt kvalitetsbolag och vi har köpt ett nytt innehav, en svensk fastighetsfond. På räntesidan fortsätter vi att föredra företagsobligationer samt tillväxtmarknadsobligationer.

Multi Asset-portföljer

Multi Asset nyhetsbrev

Registrera dig för att prenumerera på nyhetsbrevet.

Multi Asset-portföljer

Välj bland åtta portföljer med olika fördelningar av aktier, räntor och andra tillgångsslag.

Om risk: Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan på handelsbanken.se/fonder.  Sammanfattning av investerares rättigheter