1. Privat
  2. /
  3. Spara
  4. /
  5. Fonder
  6. /
  7. Investerarskydd för fondsparare

Investerarskydd för fondsparare

Du som fondsparare äger fondandelar i en fond som förvaltas av fondbolaget. Fondens och därmed fondspararnas tillgångar är separerade från fondbolagets egendom och förvaras av en bank eller annat kreditinstitut (förvaringsinstitut). Förvaringsinstitutet ska förvara de värdepapper som ingår i fonden separerade från sina egna tillgångar. Vid en konkurs hos förvaringsinstitutet eller fondbolaget är därmed fondens värdepapper och dina fondandelar skyddade mot konkursen.

Investerarskyddet träder in i undantagsfall då du har dina fondandelar förvaltarregistrerade hos ett institut, till exempel din bank. Detta innebär att banken har köpt fondandelar till dig, men i sitt eget namn. Fondandelar som är förvaltarregistrerade ska vara skilda från bankens egna tillgångar. Det innebär att om banken går i konkurs ska du ändå kunna få ut dina fondandelar från banken.

Om banken där dina fondandelar är förvaltarregistrerade går i konkurs och det visar sig att det på grund av till exempel grovt slarv eller brottslighet inte går att urskilja dina fondandelar, träder investerarskyddet in. Du kan då få en ersättning på maximalt 250 000 kronor. Kund som vill ha ersättning från investerarskyddet ska senast ett år från dagen för konkursbeslutet framställa krav till Riksgälden, som efter prövning betalar ut ersättning.

Investerarskyddet är alltså ett skydd mot administrativa risker vid en konkurs. Det skyddar inte mot värdeförändringar i dina fondandelar eller andra värdepapper. Det ersätter inte heller förluster av att den som gett ut värdepapperet, den så kallade emittenten, går i konkurs.

Mer information om investerarskyddet finns på Riksgäldens webbplatsÖppnas i nytt fönster.