1. Handelsbanken Hållbar Energi

Handelsbanken Hållbar Energi

En aktivt förvaltad fond med fokus på hållbarhet

Handelsbanken Hållbar Energi är en aktivt förvaltad fond med renodlat fokus på hållbarhet. Fonden placerar globalt i företag som utvecklar eller använder teknologier och metoder för att begränsa den globala uppvärmningen genom att direkt eller indirekt begränsa utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Exempel på företag fonden investerar i är de som positivt kan bidra till effektivare energianvändning. 

De globala målen

I vår modell kan du testa och få svar på hur bolagen Handelsbanken Hållbar Energi och andra fonder investerat i bidrar till Globala målen.

Logga in och spara i fonderÖppnas i nytt fönster

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Notera att en fond med risknivå 6-7 angivet i fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan. 

Sammanfattning av investerares rättigheter