Grönt bolån -  handelsbanken.se

Handelsbanken Hållbar Energi

Handelsbanken Hållbar Energi är en aktivt förvaltad fond som placerar i bolag med inriktning på att minska den globala uppvärmningen.

Om risk: Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik.

Investeringar med fokus på hållbarhet

Handelsbanken Hållbar Energi är aktivt förvaltad med renodlat fokus på hållbarhet. Fonden placerar globalt i företag som utvecklar eller använder teknologier och metoder för att begränsa den globala uppvärmningen genom att direkt eller indirekt begränsa utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser, häribland företag som positivt kan bidra till effektivare energianvändning. Tillväxten i området har varit mycket stark och fortsatta utmaningar på klimatområdet talar för liknade utsikter framöver.

Vill du veta mer?

Här hittar du mer information om Hållbar Energi.

Risk: 5/7
Avgift: 1.5%
ISIN: SE0005965662

Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan. Fondlista
Sammanfattning av investerares rättigheter

Frågor och svar om Handelsbanken Hållbar Energi

Här hittar du frågor och svar om fonden Handelsbanken Hållbar Energi.