Grönt bolån -  handelsbanken.se

Handelsbanken Hållbar Energi

En fond med fokus på hållbarhet

  • Fonden är Svanenmärkt
  • Fonden placerar i bolag med inriktning på att minska den globala uppvärmningen
  • Handelsbanken Hållbar Energi är en aktivt förvaltad fond

Om risk: Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan på handelsbanken.se/fonder.  Sammanfattning av investerares rättigheter

Investera i en hållbar framtid

Handelsbanken Hållbar Energi är aktivt förvaltad med renodlat fokus på hållbarhet. Fonden placerar globalt i företag som utvecklar eller använder teknologier och metoder för att begränsa den globala uppvärmningen genom att direkt eller indirekt begränsa utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser, häribland företag som positivt kan bidra till effektivare energianvändning. Tillväxten i området har varit mycket stark och fortsatta utmaningar på klimatområdet talar för liknade utsikter framöver.

Vill du veta mer?

Här hittar du mer information om Hållbar Energi.

Risk: 5/7
Avgift: 1.5%
ISIN: SE0005965662

FondfaktaÖppnas i nytt fönster
InformationsbroschyrÖppnas i nytt fönster

Förvaltaren berättar om Handelsbanken Hållbar Energi

Längd 26 minuter

Sammanfattning

  • Området "klimat" växer många gånger snabbare än BNP

  • Månadsspara för att sprida riskerna över tid

  • Tack vare fondens storlek kan den vara med och påverka


Frågor och svar om Handelsbanken Hållbar Energi