Landskap infrastruktur

Handelsbanken Global Infrastruktur

Om risk: Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik.


Investera i vårt framtida samhälle

Investeringar kopplade till infrastruktur

Handelsbanken Global Infrastruktur är en passivt* förvaltad aktiefond som investerar globalt i bolag kopplade till infrastruktur. Majoriteten av bolagens intäkter ska komma från någon av de fyra kärnområdena som vi anser vara centrala i samhällets omställning:

  • Kommunikation
  • Transport
  • Energi och elnät
  • Vatten och avfallshantering

Varför infrastruktur?

Infrastruktur är en grundläggande del i ett modernt och välmående samhälle, och är även avgörande för ekonomisk utveckling, miljö och samhällets dagliga funktion. I takt med ökad befolkningsmängd krävs enorma globala insatser inom infrastruktur för att möta utvecklingen de kommande decennierna. Infrastruktur som tema har historiskt kännetecknats av stabila kassaflöden, god riskjusterad avkastning och inflationsskyddande egenskaper.

Bidrar till hållbar omställning 

Infrastruktur spelar även en viktig roll i den hållbara utvecklingen och omställningen för att nå Globala målen. Enligt oss bidrar ungefär hälften av intäkterna som genereras av fondens innehav till ett eller flera av Globala målen, exempelvis mål 11: Hållbara städer och samhällen samt mål 6: Rent vatten och sanitet för alla.

*Fonden är passivt förvaltad och följer en regelbaserad systematiskt förvaltningsmodell. I modellen tas hänsyn till bolagens exponering mot temat infrastruktur, och även andra faktorer såsom hållbarhet, likviditet, risk och börsvärde som kan påverka urvalet av bolag och dess vikt i fonden.

Vill du veta mer?

Här hittar du fördjupad information om fonden Global Infrastruktur.

Risk: 4/7
Avgift: 0,6%
ISIN: SE0020551687

Förvaltarna berättar om fonden

Längd: 2:34 minuter

I korthet

• En fond med låg avgift kopplad till infrastruktur.  

• Fonden investerar i börsnoterade bolag som har sin kärnverksamhet inom infrastruktur. 

• Infrastruktur är en grundläggande del i ett modernt och välmående samhälle.  

• Kommande decennier kräver stora globala investeringar i ny och befintlig infrastruktur.

Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan. Fondlista
Sammanfattning av investerares rättigheter

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om fonden Handelsbanken Global Infrastruktur.