Par tittar på mobil

Handelsbanken Global Digital

Intressanta investeringsmöjligheter i sektorer som måste öka takten i sin digitala omställning.

Om risk: Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik.

Investera i framtiden

Innovativ och uthållig tillväxt

Handelsbanken Global Digital är en aktivt förvaltad aktiefond. Fonden letar spännande lösningsbolag över hela världen som hjälper till att öka takten i den digitala omställningen. Global Digital fokuserar på innovativ och uthållig tillväxt då den digitala transformationen ständigt förändras utifrån samhällets behov. Den snabba utvecklingen inom AI är en av fondens drivkrafter där de större teknologibolagen är väl positionerade att leda utvecklingen. 

Vi ser intressanta investeringsmöjligheter i delar av ekonomin som har en relativt låg digitaliseringsgrad och som måste öka takten i sin digitala omställning, till exempel inom bygg-, hälsovård- och offentligsektor. 

Digital och hållbar omställning går ofta hand i hand 

Digitalisering är en viktig del i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Det kan handla om teknik som minskar utsläppen genom till exempel automatisering och smartare logistik. Det kan också handla om smartare byggnader samt digitalisering som höjer kvaliteten och ökar tillgång på utbildning och sjukvård, som till exempel simulering av robotkirurgi.

Vill du veta mer?

Här hittar du fördjupad information om Global Digital.

Risk: 5/7
Avgift: 1.5%
ISIN: SE0019019654

Förvaltarna berättar om fonden

Se filmen

Längd: 2.19 minuter

Lyssna på podden

Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan. Fondlista
Sammanfattning av investerares rättigheter

Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om Handelsbanken Global Digital.