Fondkurser − Räntefonder

Räntefonder har låg risk, men det skiljer sig åt mellan olika typer av räntefonder.