1. Generationsfonder - lista

Handelsbanken generationsfonder

Generationsfonder är anpassade för pensionssparande. Ju äldre du blir desto mer av fondens innehav placeras på räntemarknaden.
För att backa – använd webbläsarens tillbakapil.