1. Privat
  2. /
  3. Spara
  4. /
  5. Fonder
  6. /
  7. Generationsfonder - lista

Handelsbanken generationsfonder

Generationsfonder är anpassade för pensionssparande. Ju äldre du blir desto mer av fondens innehav placeras på räntemarknaden.
För att backa – använd webbläsarens tillbakapil.