Fondkurser − Generationsfonder

Generationsfonder är anpassade för pensionssparande. Ju äldre du blir desto mer av fondens innehav placeras på räntemarknaden. Se alla fondkurser här!