Fondkurser − Blandfonder

Fondlista över Handelsbankens fonder som placerar i både aktier och räntebärande värdepapper.