Nyheter om våra fonder

Här hittar du information om helgstängda fonder, namnändringar och andra förändringar.

Aktuellt

Ta del av information om nyheter, utdelningar och helgstängda fonder.

Mer information finns under Fondändringar och Avvikande handelsdagar.

Fondändringar

Ta del av information om ändrade fondbestämmelser som till exempel justering i placeringsinriktning, namnbyte eller fusion.

Avvikande handelsdagar

Ta del av kalender med datum då våra fonder är stängda för handel eller då bryttiden är tidigarelagd.

En fond kan även stänga för handel i samband med börsstopp till följd av extraordinära händelser. Se information under Aktuellt.

Om risk: Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan på handelsbanken.se/fonder.  Sammanfattning av investerares rättigheter