1. Privat
  2. /
  3. Spara
  4. /
  5. Fonder
  6. /
  7. Fondändringar Handelsbanken Liv

Förändringar i fondutbudet

Handelsbanken Liv erbjuder ett fondutbud i fondförsäkring som kvalitetsgranskas regelbundet.
en ruta med en bock i

Ändringar i Handelsbanken Livs fondutbud

Handelsbanken Liv erbjuder ett fondutbud i fondförsäkring som kvalitetsgranskas regelbundet. Förändringar i fondutbudet görs löpande. För att du som sparare ska kunna hålla dig uppdaterad har vi sammanställt förändringarna nedan. Vissa fonder som tas bort ur utbudet kan ha stängts för nyförsäljning tidigare. Klicka på fondens namn för at ta del av kundbrev.

2021

Fond Händelse Genomförs

Skagen Global (pdf 3,4 MB)

Tas bort från utbudet

2021-06-22

Skagen Kontiki (pdf 3,6 MB)

Tas bort från utbudet

2021-06-16

SHB Norge Tema (pdf)

Hållbarhetsanpassning

2021-06-01

SHB Tillväxtmarknad Tema

Svanenmärkning

2021-05-21

SHB Global Tema

Svanenmärkning

2021-05-21

Öhman Obligationsfond A (pdf) Tas bort från utbudet 2021-04-08
Öhman Obligationsfond SEK A Läggs till i utbudet 2021-03-16
SHB Global Momentum Läggs till i utbudet 2021-03-16
SHB Råvarufond (pdf 1,1 MB) Tas bort från utbudet 2021-02-04
Lynx Dynamic (pdf) Tas bort från utbudet 2021-01-20
Systematic Alpha (pdf) Tas bort från utbudet 2021-01-13

2020

Fond Händelse Genomförs

JP Morgan Multi Manager Alternative

Läggs till i fondutbudet    

2020-11-13

 JP Morgan Global Macro Sustainable

Läggs till i fondutbudet 

2020-11-13

JPM Europe Small cap (pdf) Tas bort från utbudet 2020-10-13
JPM Global Focus (pdf) Tas bort från utbudet 2020-10-06
SHB Europa Småbolag Svanenmärkning 2020-09-01
SHB Finland Småbolag Svanenmärkning 2020-09-01
SHB Sverige Tema Svanenmärkning 2020-09-01
SHB Sverige Selektiv  Svanenmärkning 2020-09-01
SHB Europa Tema (pdf) Ändrade fondbestämmelser 2020-09-01
SHB Finland (pdf) Ändrade fondbestämmelser 2020-09-01
SHB Norden Index Criteria (pdf) Ändrade fondbestämmelser 2020-06-17
JPM Europe Sustainable Small Cap Läggs till i utbudet 2020-05-14
SHB Global Högutdelande Criteria Läggs till i utbudet 2020-03-18

2019

Fond Händelse Genomförs
Fidelity EMEA (pdf 1,2 MB) Tas bort från utbud 2019-12-11
Fidelity Sustainable Water and Waste Läggs till i utbudet 2019-12-02
SHB Sverigefond Index (pdf) Tas bort från utbud 2019-11-20
Hållbar Global Obligation Svanenmärkning 2019-11-01
Fidelity First ESG All Country World Fund (pdf) Namnändring 2019-10-30
Öhman Företagsobligationsfond Läggs till i utbudet 2019-10-01
Öhman FRN Hållbar Läggs till i utbudet 2019-01-01
Öhman Obligationsfond Läggs till i utbudet 2019-10-01
Öhman Global Hållbar Läggs till i utbudet 2019-09-05
Fidelity China Focus (pdf 1,2 MB) Tas bort från utbud 2019-06-19
BlackRock Global Long-Horizon Equity Fund (pdf) Tas bort från utbud 2019-05-08
BlackRock US Small & Midcap Opportunities (pdf 1,2 MB) Tas bort från utbud 2019-04-24
BlackRock World Mining (pdf 1,2 MB) Tas bort från utbud 2019-04-18
Blackrock World Energy (pdf 1,2 MB) Tas bort från utbud 2019-04-10
Fidelity Global Opportunities (pdf) Tas bort från utbud 2019-03-13
Handelsbanken Hållbar Global Obligation Läggs till i utbudet 2019-02-20