Avvikande handelsdagar

Fonder stängda för handel på grund av helgdagar
kalenderdag

Avvikande handelsdagar

En fond stängs för handel då cirka 30 procent eller mer av innehavet är kopplat till en eller flera stängda marknadsplatser eller när det är helgdag i fondens registreringsland. Samtliga Handelsbankens fonder är registrerade i Sverige. Ta del av dokumentet för att uppmärksamma avvikande handelsdagar. 

Om risk: Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan på handelsbanken.se/fonder.  Sammanfattning av investerares rättigheter