Auto Criteriafonder

Enkelt och hållbart fondsparande med en avgift på 0,6 procent.
a graph with a leaf on top

Välj mellan fyra fonder

Auto Criteriafonderna är så kallade fond-i-fonder vilket innebär att de placerar i andra fonder och balanserar kapitalet mellan aktie- och räntemarknad. Fonderna undviker att investera i bolag som är involverade i alkohol, tobak, cannabis, kommersiell spelverksamhet, vapen och krigsmateriel, pornografi och fossila bränslen. Fonderna väljer också bort bolag som agerar i strid med internationella normer och konventioner

Du väljer mellan fyra fonder med olika risknivåer. Risknivån bestäms av hur stor del av fonden som placeras på aktiemarknaden, till exempel Auto 50 Criteria som placerar 50 procent på aktiemarknaden. På så sätt behåller fonderna samma risk hela tiden. Tack vare den automatiserade förvaltningen har de en låg förvaltningsavgift på 0,6 procent.

Om risk: Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik.

Börja spara i Auto Criteriafonderna

pengapåse

Köp fonderna i ett Investeringssparkonto

Genom att köpa Auto Criteriafonderna i ett Investeringssparkonto kan din deklaration bli enklare. Logga in och öppna ett Investeringssparkonto och börja spara i Auto Criteriafonder.


Sparguiden

Kom igång med fonderna direkt i mobilappen

I mobilappen kan du enkelt komma igång med ditt fondsparande på några minuter. Genom att prova dig fram med risk och spartid väljer du sedan den fond som passar bäst. I inloggat läge väljer du Spara och därefter Sparguiden.

Se film om Sparguiden i mobilappen.  
Längd 0:49 min

Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan. Fondlista
Sammanfattning av investerares rättigheter

Marknadsfördelning och faktablad

Auto 25 Criteria Auto 50 Critieria Auto 75 Critieria Auto 100 Criteria
Aktiemarknad 25 % 50 % 75 % 100 %
Räntemarknad 75 % 50 % 25 % 0 %
Faktablad Auto 25 Criteria Auto 50 Criteria Auto 75 Criteria Auto 100 Criteria