Handelsbanken.se

Auto Criteriafonder

Om risk: Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik.

Så fungerar Auto Criteriafonder

Fond-i-fonder med låg förvaltningsavgift

Auto Criteriafonderna är så kallade fond-i-fonder vilket innebär att de investerar i andra fonder. Det sker utifrån en förutbestämd fördelning mellan aktier och räntor. Fonderna är passivt förvaltade och fördelningen mellan aktier och räntor justeras varje kvartal till den förutbestämda fördelningen. På så sätt behåller fonderna samma risknivå över tid. Denna typ av förvaltning gör att fonderna kan ha en låg förvaltningsavgift på 0,6%. 

Auto Criteria investerar främst i Handelsbankens ränte- och aktieindexfonder. I fondernas aktiedel är hälften exponerad mot den globala marknaden och hälften mot den nordiska medan räntedelen är fördelad mellan både långa och korta räntefonder. 

Fyra fonder med olika möjligheter

Du kan välja mellan fyra olika Auto Criteriafonder med varierande risknivå. Ju större andel aktier desto högre risk men samtidigt också möjlighet till högre avkastning. Siffran i fondnamnet visar hur stor andel av fonden som investerar i aktiemarknaden, till exempel Auto 50 Criteria som placerar 50 procent i aktiefonder. 

Vill du veta mer?

Här hittar du fördjupad information om våra Auto Criteriafonder.

Fondernas marknadsfördelning

Auto 25 Criteria Auto 50 Critieria Auto 75 Critieria Auto 100 Criteria
Aktiemarknad 25 % 50 % 75 % 100 %
Räntemarknad 75 % 50 % 25 % 0 %
Läs mer Auto 25 Criteria Auto 50 Criteria Auto 75 Criteria Auto 100 Criteria

Hållbarhet och Auto Criteria

Vi väljer bort

För våra Auto Criteriafonder är hållbarhetsaspekten viktig och för att få ingå i fonderna måste innehaven möta fondbolagets hållbarhetskrav.

Det innebär att Auto Criteriafonderna enbart placerar i fonder som helt väljer bort bolag involverade i förbjudna vapen och kärnvapen. Vi väljer även bort innehav där omsättningen till mer än fem procent kommer från alkohol, tobak, cannabis, kommersiell spelverksamhet, vapen och krigsmateriel, pornografi samt fossila bränslen*. Dessutom väljer vi bort innehav som agerar i strid med de internationella normer och konventioner vi värnar om.

Innehav i linje med Parisavtalet

Merparten av Auto Criterias aktieinnehav placerar i så kallade Parislinjerade indexfonder, det vill säga fonder med bred marknadsexponering och stort hållbarhetsfokus. Målsättningen med dessa fonder är att kontinuerligt minska koldioxidavtrycket i linje med målen i Parisavtalet.

Påverkansarbete

I de fonder som ingår i Auto Criteria arbetar vi även aktivt med påverkan genom dialog, röstning på bolagsstämmor samt deltagande i valberedningar.

SFDR

Fonderna redovisas som artikel 8, så kallade ljusgröna fonder, enligt SFDR (EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn). Det innebär att fonderna främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar, till exempel såsom att ta hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och likabehandling.

*Principen om att välja bort fossila bränslen kan undantas om ett bolag uppfyller fondbolagets krav att kvalificeras som ett omställningsbolag, det vill säga ett bolag som ställer om från fossil energiproduktion till förnybar.

Börja spara i Auto Criteriafonderna

pengapåse

Köp fonderna i ett Investeringssparkonto

Genom att köpa Auto Criteriafonderna i ett Investeringssparkonto kan din deklaration bli enklare. Logga in och öppna ett Investeringssparkonto och börja spara i Auto Criteriafonder.

Frågor och svar om Auto Criteria

Här hittar du svar på några vanliga frågor om våra Auto Criteriafonder.

Sparguiden

Kom igång med fonderna direkt i mobilappen

I mobilappen kan du enkelt komma igång med ditt fondsparande på några minuter. Genom att prova dig fram med risk och spartid väljer du sedan den fond som passar bäst. I inloggat läge väljer du Spara och därefter Sparguiden.

Längd 0:49 min

Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan. Fondlista
Sammanfattning av investerares rättigheter