Avgiftsmodell

Så tas avgiften ut när du handlar med kapitalskyddade placeringar
Handelsbanken

Så tas avgiften ut i kapitalskyddade placeringar

Ny avgiftsmodell – nytt sätt att ta betalt

Handelsbanken inför en ny och mer transparent avgiftsmodell för kapitalskyddade placeringar. Syftet är att öka tydligheten och innebär att en administrationsavgift kommer att tas ut dagligen, och mer likna avgiftsuttag för fonder. 

Tidigare har kostnaden för kapitalskyddade placeringar varit inkluderad i produktens pris och tagits ut i sin helhet i samband med köpet. Med den nya modellen kommer istället en administrationsavgift att spridas ut över hela innehavstiden. Eftersom priset dras dagligen innebär det att du endast betalar för den faktiska innehavstiden, om produkten säljs i förtid på andrahandsmarknaden.

Den nya avgiftsmodellen medför att inte 100 procent av nominellt belopp kommer återbetalas vid löptidens slut för Skala Kapitalskyddade placeringar. Istället kommer nominellt belopp med avdrag för administrationsavgifter att återbetalas vid löptidens slut. Därav anges grad av kapitalskydd för SKALA Kapitalskyddade produkter.

Grad av kapitalskydd för Skala Kapitalskyddade placeringar

Grad av kapitalskydd anger hur stor del av emissionsbeloppet som är kapitalskyddat. Oavsett marknadsutveckling åtar sig Handelsbanken att återbetala minst nominellt belopp reducerat med administrationsavgiften på återbetalningsdagen.

Exempel – grad av kapitalskydd 
För en Skala Kapitalskyddad placering med en löptid om fem år och en årlig avgift på 0,85 procent, betyder det att placeringen har en grad av kapitalskydd om 95,75 procent av nominellt belopp (100% - 0,85% x 5 år). Har du placerat nominellt 10 000 kronor så får du tillbaka 9 575 kronor plus eventuell avkastning. Det innebär att större delen av ditt investerade belopp även med den nya prismodellen kommer att omfattas av ett kapitalskydd. Grad av kapitalskydd gäller förutsatt att placeringen behålls till återbetalningsdagen vid löptidens slut.