Aktuellt erbjudande

Investera på svenska aktiemarknaden med kapitalskydd
Handelsbanken

Just nu erbjuder vi två alternativ med olika risknivåer

SKALA Sverige 200

Den svenska aktiemarknaden har historiskt varit en av de ledande börserna ur ett globalt perspektiv när det kommer till historisk avkastning. Senaste tidens inflationstryck, ränteutveckling och geopolitiska oro har påverkat den globala börscykeln och inte minst den svenska aktiemarknaden. SKALA Kapitalskyddade placeringar ger goda avkastningsmöjligheter för den som tror på en starkare svensk aktiemarknad framgent. SKALA Sverige Bas 200SB och Extra 200SE är kopplade till OMX Stockholm 30 ESG Responsible Index™ (OMXS30ESG).  

Bas

Alternativet Bas passar dig som är mer försiktig och samtidigt önskar möjlighet att ta del av den svenska aktiemarknaden. 

Priset för SKALA Sverige Bas är 10 000 kronor per post om nominellt 10 000 kronor. Bas ger minst 9 575 kronor tillbaka på återbetalningsdagen. Se räkneexempel i broschyren.

Extra

Alternativet Extra – med överkurs – passar dig som vill ha möjlighet till högre avkastning och därför är villig att betala lite mer, en så kallad överkurs. 

Priset för SKALA Sverige Extra är 10 500 kronor per post om nominellt
10 000 kronor. SKALA Sverige Extra ger minst 9 575 kronor tillbaka på återbetalningsdagen. Överkursen ger möjlighet till högre avkastning men om marknaden faller förlorar du överkursen. Se räkneexempel i broschyren. 

Passandebedömning

För att köpa SKALA Kapitalskyddade placeringar måste du ha gjort en passandebedömning som visar att du förstått produkten. Du som inte är godkänd för handel med kapitalskyddade placeringar kan läsa mer här.


Allt om aktuellt erbjudande − teckna senast 12 december

SKALA Sverige Bas 200SB SKALA Sverige Extra 200SE
Pris per styck 10 000 kronor 10 500 kronor
Minst tillbaka* 9 575 kronor 9 575 kronor
Årlig administrationsavgift 0,85 % 0,85 %
Courtage 0 % 0 %
Preliminär deltagandegrad** 100 % 130 %
Grad av kapitalskydd*** 95,75 % 91,19 %
Direkt valutakurspåverkan Nej Nej
Riskindikator****

2

3
Löptid 5 år 5 år
Namn på börsen SHBC 200SB SHBC 200SE
ISIN SE0015808084 SE0015808092
Första dag för notering 2022-12-19 2022-12-19
Broschyr SKALA Sverige Bas och Extra 200 (pdf) SKALA Sverige Bas och Extra 200 (pdf)
Faktablad Faktablad Bas (pdf) Faktablad Extra (pdf)
Kostnader och avgifter Kostnader och avgifter Bas (pdf) Kostnader och avgifter Extra (pdf)
Målgrupp     Målgrupp Bas (pdf) Målgrupp Extra (pdf)

*Gäller om du behåller placeringen löptiden ut.
**Definitiva deltagandegrader fastställs 15 december 2022.
*** Anger hur stor andel av emissionskursen som emittenten har åtagit sig att återbetala på återbetalningsdagen. 
****På en skala från 1 till 7, där 7 är högst risk. Läs mer om riskindikator i broschyren.

Slutliga villkor kapitalskyddade placeringar aktuellt erbjudande (pdf)
Viktig information Kapitalskyddade produkter (pdf)
Grundprospekt för MTN-, warrant- och certifikatprogramÖppnas i nytt fönster