Nya rutiner efter sommaren - Handelsbanken.se

Avtalspension SAF-LO − tjänstepension för privatanställd arbetare

Därför ska du välja oss för din tjänstepension

(SAF-LO 2023) handelsbanken.se

Tre snabba argument

  • Högre avkastning jämfört med icke-valet.*
  • Tillgång till Handelsbankens prisbelönta fonder. 
  • Hållbara fonder. Vi utesluter investeringar i exempelvis kolbolag och tobaksindustrin.
*Avser totalavkastningen för vår Fondportfölj SAF-LO under den senaste tioårsperioden 2014-2023, jämfört med icke-valsalternativet i traditionell försäkring via AMF.

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Din tjänstepension SAF-LO - välj oss hos Fora

Så här gör du:

  1. Logga in med ditt BankID på Fora, som administrerar din försäkring, och välj ”Anställd”. På ”Mina sidor” väljer du ”Flytt av pensionskapital” och sedan ”Byte av förvaltare” 
  2. När du flyttar intjänat pensionskapital följer också automatiskt framtida inbetalningar med. 
  3. Du får information från Fora när flytten är klar. Du ser sedan den nya försäkringen i appen eller i internetbanken. Om du inte väljer annat, så placeras kapitalet i Handelsbanken Fondportfölj SAF-LO. Om du vill ha andra fonder kan du välja och följa utvecklingen av dina fonder i internetbanken.

Ansvarsbegränsning

Syftet med innehållet på denna sida är att ge dig allmän information. Det är inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. För ett bra placeringsbeslut bör du prata med en rådgivare samt utgå från din egen erfarenhet.

Gör skillnad genom att spara hållbart

Spara för en bättre framtid

Hållbarhet är självklart för oss. Vårt mål är att skapa en bra avkastning på ditt sparande och samtidigt jobba för en hållbar framtid. En rikare framtid för både dig, kommande generationer och vår planet. I våra fonder integrerar vi hållbarhet i investeringsprocessen. Läs mer om hur vi arbetar med klimat- och hållbarhetsfrågor i våra placeringar.

Fondutbud sorterat efter hållbarhet

Fondutbudet för Handelsbankens Avtalspension SAF-LO sorterat på hållbarhet och med hållbarhetsredovisning.

Längd: 42 sek

Vad är Avtalspension SAF-LO?

Din tjänstepension

Du som är kollektivansluten arbetare inom den privata sektorn har en tjänstepension som heter Avtalspension SAF-LO. Den bygger på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och LO. 

Hur mycket som betalas in till din pension bestäms av hur mycket du tjänar. Avsättningen till din tjänstepension motsvarar 4,5 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på lön därutöver.

Fondportfölj SAF-LO

När du väljer oss placeras ditt sparande automatiskt i Fondportfölj SAF-LO som består av fyra olika fonder. Utifrån din ålder anpassas andelen aktiefonder i fondportföljen. 

Utbetalning av pensionen

Utbetalning sker normalt från 65 års ålder och betalas ut så länge du lever. Vi hör av oss till dig via post några månader innan det är dags för utbetalning, samt via din inkorg i internetbanken för dig som har tillgång till det. Då får du möjlighet att lämna kontonummer, men kan också välja att skjuta upp din utbetalning eller ändra utbetalningstid. Om du inte ger oss något besked hur du vill ha det, skjuter vi upp utbetalningen ett år. Därefter hör vi av oss till dig igen.

Utbetalningsregler i korthet

  • Utbetalningen kan istället för att betalas ut så länge du lever ändras till att vara tidsbestämd på kortare tid, normalt fem till tjugo år.
  • Pension kan tidigast betalas ut från 55 års ålder som ett förtida uttag med en utbetalningstid på fem år. För kortare utbetalningstid än fem år krävs pensioneringssyfte, det vill säga att man slutar arbeta helt eller delvis.

Mer utförliga regler finns i villkoret. 

Utbetalningsdag

Handelsbanken Livs ordinarie utbetalningsdag är den 25:e i månaden. Om utbetalningsdagen infaller på en helgdag eller röd dag, betalas pengarna ut närmaste bankdag innan.  

EU klassificering av hållbarhet

Redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Så här beaktar Handelsbanken Liv investeringsbeslutens huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. 

Redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Denna fondförsäkring främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att Handelsbanken Liv hållbarhetsgranskar och väljer in fonder med god hållbarhetsprestanda till fondutbudet. Om fondförsäkringen uppfyller miljörelaterade eller sociala egenskaper är beroende av att du som kund väljer en eller flera fonder med hållbar investering som mål eller som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. 

Läs mer om fonderna

Läs mer om de olika fondernas metoder för att bedöma, mäta och övervaka de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller effekten av de hållbara investeringarna genom att följa länken Fondlista Direktpension. Klicka på den fond du är intresserad av – mer information finns under fliken ”Hållbarhet” och i informationsbroschyren.

I den här fondförsäkringen är följande fonder hållbarhetsklassade.

Frågor och svar