e-Kapitalkonto − sparkonto med rörlig ränta

Fria uttag och ränta från första kronan när du har minst 50 000 kronor på kontot
Man funderar utomhus

Ett sparande med fria uttag och rörlig ränta

e-Kapitalkonto är ett sparkonto med rörlig ränta och passar dig som inte vill binda pengarna utan vill kunna ha tillgång till ditt sparkapital. Räntesatsen gäller på hela beloppet från första kronan när saldot på kontot är minst 50 000 kronor.  När sparbelopp understiger 50 000 kronor gäller en lägre räntesats.

Öppna e-Kapitalkonto i Internetbanken eller i appen

I korthet

  • Ränta från första kronan om insatt belopp överstiger 50 000 kr
  • Spara med stående överföring
  • Kontot omfattas av insättningsgarantin

Omfattas av insättningsgaranti

Kontot omfattas av insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Du har rätt till ersättning för din sammanlagda kontohållning med högst 1 050 000 kronor.

Riksgälden kommer att göra ersättningen tillgänglig för dig inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. 

Utöver detta belopp kan du få ersättning med högst 5 miljoner kronor för insatta pengar som hänför sig till särskilt angivna händelser, till exempel försäljning av privatbostad, upphörande av anställning, arv eller försäkringsersättning.

För ytterligare information kontakta Riksgälden på telefonnummer: +46(0)8 613 45 00, riksgalden@riksgalden.se.

Insättningsgaranti

Information om avgifter på tjänster kopplade till betalkonton.

Avgiftsinformation och ordlista 


Andra sparkonton

Sparkonto

Ett konto som passar när du vill buffertspara. Pengar som du kan behöva ha tillgång till snabbt, till exempel om frysen måste bytas ut eller om du måste reparera bilen.

Placeringskonto Privat

På Placeringskonto Privat sparar du till en fast ränta. Pengarna är bundna i tre månader till den ränta du fick när du öppnade kontot. Minsta belopp är 10 000 kronor.

Bunden placering

Bunden placering passar när du vill placera på längre sikt och behöver pengarna vid en viss tidpunkt, till exempel till ett boende eller för att betala skatt.

Framtidskonto

Med ett Framtidskonto sparar du till en rörlig ränta. Välj hur länge du vill spara, mellan ett och tio år. Du får samma ränta oavsett hur länge du sparar.

Tjej sitter med telefon i handen

Kom igång med sparandet

5 tips för dig som vill börja spara.

Visa tipsen