Välj pinkod till ditt inloggningskort

Nyinloggning

Ha din kortläsare och ett bank- eller betalkort tillgängliga

När du väljer din pinkod till inloggningskortet behöver du ha din kortläsare och ett bank- eller betalkort tillgängliga. Om du använder en äldre läsare med sladd så ska den inte vara inkopplad.