Multi Asset-portföljer

Anpassat sparande för dina behov

Så fungerar Multi Asset-portföljerna

Med våra Multi Asset-portföljer kan du välja ett sparande utifrån dina förutsättningar.

Att spara i flera olika tillgångar har historiskt levererat god avkastning till en lägre risk än börsen generellt. Våra olika Multi Asset-portföljer innehåller därför olika kombinationer av aktier, räntor och alternativa tillgångar, exempelvis råvaror och fastigheter. Beroende på hur dina mål ser ut finns en portfölj med kombination som passar dig bäst. Förvaltningen baseras på Handelsbankens marknadssyn och placeringsstrategi. Portföljerna anpassas aktivt inom förutbestämda intervall utifrån var vi ser bästa möjliga potential. 

Multi Asset nyhetsbrev

I Multi Asset-brevet som publiceras varje månad kan du läsa om hur marknaderna gått och hur det påverkat Multi Asset-portföljerna. Allokeringsgruppen som förvaltar fonderna berättar om varför de gjort vissa förändringar samt hur de ser på närmaste framtiden.

Portföljstrategi Multi Asset

Ta del av vår strategi för Multi Asset-portföljerna och hur våra förvaltare ser på marknaderna. 

Portföljstrategin uppdateras varje månad.

Bra att veta

  • Fonderna har olika risknivåer och placerar olika mycket i aktier, räntor och alternativa tillgångar.
  • Du väljer en risknivå som passar din ekonomi och spartid. 
  • Vi placerar mer på de marknader vi gillar just nu.

Om risk: Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan på handelsbanken.se/fonder.  Sammanfattning av investerares rättigheter