Tillfällig amorteringsfrihet för bolån

Under vissa omständigheter går det att få tillfällig amorteringsfrihet. Då görs undantag från amorteringskravet.

När kan du ansöka om tillfälligt amorteringsfritt bolån?

Ibland blir inte livet som vi tänkt och det kan förstås påverka hushållets ekonomi negativt. En pausad amortering kan vara det som behövs för att det ska gå runt.  

Undantag från amorteringskravet

För att få undantag krävs särskilda skäl, vilket innebär att hushållets ekonomiska förutsättningar väsentligt ska ha försämrats sedan lånet togs. Vanligaste anledningarna handlar om inkomstbortfall till följd av sjukdom, arbetslöshet, föräldraledighet eller liknande, men kan även vara på grund av kraftigt ökade utgifter. Där innefattas stigande kostnader, till exempel kostnader för el, som gör att hushållets ekonomiska marginaler krymper markant.

Prata med oss om din ekonomi

Upplever man ekonomiska svårigheter är det klokt att ta kontakt med sitt bankkontor, som kan hjälpa till med råd och stöd. Vår rekommendation är att i första hand försöka minska andra utgifter istället för att pausa amorteringar.

Hur görs bedömningen?

Det görs alltid en individuell bedömning vid ansökningar om att tillfälligt få undantag från amorteringskravet

Hur länge kan jag få tillfällig amorteringsfrihet?

Det är möjligt att få det mellan 6-12 månader beroende på anledningen till att man fått en tillfällig amorteringsfrihet. Därefter behöver det göras en ny bedömning. 

Hur mycket högre måste mina kostnader ha blivit? 

Det finns inget uttalat minsta belopp för ökade kostnader utan det görs alltid en individuell bedömning. Ett hushåll ska vara kraftigt påverkat av kostnadsökningar vilket resulterat i att hushållets ekonomiska marginaler krympt markant. 

Amorteringskravet fungerar så här

Amorteringskrav

Bolån tagna 2016 eller senare omfattas av amorteringskrav. Det innebär att du kan behöva amortera 1-3 procent av det totala lånebeloppet per år. Så här fungerar amorteringskravet.

Fördelar med att amortera

Genom att amortera minskar du dina bolån och blir på sikt mer motståndskraftig mot ökade ränte- och levnadskostnader. Särskilt viktigt nu i tider med högre räntor och stigande priser på bland annat mat och el.  

Så här ansöker du om amorteringsfritt bolån

Börja med att prata med ditt bankkontor och din lånehandläggare när det gäller amorteringsfritt bolån. Då får du svar på eventuella frågor och får veta hur du ansöker.

Frågor och svar

Läs också

woman signing a contract Handelsbanken.se

Välj rätt ränta

Fast eller rörlig bolåneränta? Kort eller lång bindningstid? Vi guidar dig genom konsten att välja rätt ränta.

Välj rätt ränta