Hur funkar? - Handelsbanken.se

Amortering och amorteringskrav

Att amortera innebär att man betalar av på sitt lån. Det vanligaste är att man betalar en del av lånet varje månad i samband med att du betalar ränta för lånet.

Vad är amortering?

Att amortera innebär kort och gott att du betalar tillbaka på ditt lån. Ett vanligt upplägg är att amortera ett visst belopp varje månad, men det går även att amortera kvartalsvis. I takt med att du amorterar minskar lånebeloppet och på så vis kan du även minska dina räntekostnader på sikt. 

Vill du, kan du även göra en extraamortering vilket innebär att man betalar av en större summa utöver den månatliga amorteringen.  

Fördelar med att amortera

Pride 2022 - Handelsbanken.se
  • Du kan se amortering som ett slags sparande eftersom din skuld minskar. 
  • Desto mer du amorterar desto mer minskar du ditt lån och din framtida räntekostnad. 
  • När ditt lån minskar får du en ökad trygghet om din ekonomiska situation skulle försämras till exempel vid arbetslöshet, sjukdom eller när du går i pension.

Vi hjälper dig med att lägga upp en amorteringsplan som ger dig koll på läget. 

Vad är rak amortering?

Rak amortering

Med rak amortering amorterar du en fast summa varje månad (eller kvartal). Utöver amorteringsbeloppet betalar du även ränta till långivaren. I takt med att du amorterar sjunker lånebeloppet och då även det belopp du betalar i ränta varje månad. 

Amorteringsgrundande värde - vad är det?

- Handelsbanken.se

När du tar ett bolån för att köpa en bostad får din bostad ett amorteringsgrundande värde. Det amorteringsgrundande värdet motsvarar bostadens marknadsvärde och ligger fast i fem år (femårsregeln), även om det faktiska marknadsvärdet förändras under perioden. För dig som köper nyproduktion kan det vara bra med en egen extramarginal eftersom värdet kan sjunka från lånelöfte fram till tillträdet.

Efter fem år kan du värdera bostaden igen och få ett nytt amorteringsgrundande värde. Det är din belåningsgrad i förhållande till det amorteringsgrundande värdet som påverkar hur mycket du ska amortera på bolånet varje månad.

Det enda undantaget från femårsregeln är om du genomfört en omfattande renovering eller ombyggnad, som att bygga ut huset. Att renovera badrummet, lägga nytt golv och liknande räcker inte för att få ett nytt amorteringsgrundande värde om det gått mindre än fem år. 

Förändringen måste även ha lett till en avsevärd värdeförändring av bostaden, när den allmänna prisutvecklingen på bostäder har räknats bort. 

Amorteringskravet - så mycket ska du amortera

Bolån omfattas av amorteringskravet. Det innebär att beroende på hur mycket du lånar i förhållande till din bostads värde och din inkomst kan du behöva amortera 1-3 % av det totala lånebeloppet per år. 

Din amortering beräknas utifrån hur mycket du lånar i förhållande till vad bostaden är värd och din inkomst. Om två personer står på lånet räknar ni på den sammanlagda lönen.

Belåningsgraden visar hur mycket du har lånat i förhållande till din bostads värde och påverkar till exempel hur mycket du ska amortera på ditt bolån varje år. 

Så mycket ska du amortera

Belåningsgrad Lån mindre än 4,5 gånger bruttolönen Lån mer än 4,5 gånger bruttolönen
Upp till 50 % - 1 %
Över 50 % upp till 70 % 1 % 2 %
Över 70 % 2 % 3 %

Procenttalen anger amortering på totala lånebeloppet 
Belåningsgrad anger bolånets storlek i förhållande till bostadens amorteringsgrundande värde.

Bra att börja med en budget

partner looking at apartment  - Handelsbanken.se

Innan du tar ett bolån kan det vara klokt att räkna både på amorteringen och dina övriga kostnader, som energi- och uppvärmningskostnader (om du köper ett hus) och avgift (om du köper en bostadsrätt). Det är även viktigt att ta med i beräkningen hur amorteringskravet påverkar din månadskostnad. 

Räkna på bolån

Bolånekalkyl

Innan du tar ett bolån kan det vara bra att i förväg räkna ut hur mycket du behöver amortera. Ta hjälp av bolånekalkylen för att räkna ut hur mycket du kan låna och vad din ungefärliga månadskostnad kommer bli. 

Frågor och svar

Experten tipsar: Fatta rätt beslut om amorteringen

Amortering kan vara tufft, men bra. I takt med att räntor och priser på det mesta stigit kraftigt har många hushålls marginaler krympt. En allt vanligare fråga från våra kunder är vad som egentligen gäller kring amortering. Vår expert på boendeekonomi svarar på de vanligaste frågorna. Artikeln finns att läsa i sin helhet i septembernumret av Din ekonomi.
Elin Fornbrandt är expert på boendeekonomi i Handelsbanken.
Elin Fornbrandt, expert på boendeekonomi i Handelsbanken.

Måste jag betala av på mitt bolån?

Ja, i Sverige måste du amortera en viss procent av ditt ursprungliga lånebelopp varje år. Det hjälper dig att minska räntekostnaderna på lång sikt och ger ekonomisk trygghet.

Kan jag pausa min amortering?

Ja, i vissa fall kan du få amorteringslättnad eller paus om din ekonomiska situation försämras av särskilda skäl som sjukdom, arbetslöshet eller föräldraledighet.

Kan jag sänka mitt amorteringskrav genom att omvärdera min bostad?

Amorteringskravet baseras på det amorteringsgrundande värdet, som är fast i fem år. Efter det kan du omvärdera din bostad och eventuellt höja det amorteringsgrundande värdet.

Mer att läsa om att amortera och spara

Mats Nyman, Handelsbanken
Mats Nyman, placeringsstrateg, Handelsbanken

Investera, placera eller amortera? 

För långsiktigt sparande, till exempel om man har långt till pensionen, är aktier ett överlägset alternativ till amorteringar ur ett avkastningsperspektiv. Samtidigt är risken förstås högre, men risken i aktiemarknaden minskar ju längre placeringshorisonten är, i synnerhet om man sprider riskerna väl. 

Amortering kan vara ett alternativ om man vill spara utan risk. Men glöm inte att spara till en buffert först. En bra buffert är en billig trygghet!

Läs också

woman signing a contract Handelsbanken.se

Välj rätt ränta

Fast eller rörlig bolåneränta? Kort eller lång bindningstid? Vi guidar dig genom konsten att välja rätt ränta.

Välj rätt ränta