1. Om oss
  2. /
  3. Svenska dotterbolag
  4. /
  5. Handelsbanken Fonder
  6. /
  7. Fler Svanenmärkta fonder

Nu erbjuder vi fler Svanenmärkta fonder

Vår ambition kring hållbarhet och vårt hållbarhetsarbete genomsyrar all vår förvaltning och Svanenmärkningen är en extern bekräftelse på det.

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.
-

Svanenmärkning underlättar medvetna val

Magdalena Wahlqvist Alveskog

Magdalena Wahlqvist Alveskog
Vd, Handelsbanken Fonder

En bekräftelse på vårt arbete

Våra ambitioner och vårt arbete kring hållbarhet i kapitalförvaltningen gäller alla våra fonder, oavsett förvaltningsinriktning, men sker genom olika metoder och verktyg. En bekräftelse på arbetet från en välkänd oberoende märkning, som Svanen, gör det ännu enklare för våra kunder att göra medvetna val, säger Handelsbanken Fonders vd Magdalena Wahlqvist Alveskog.

Hållbarhet blir allt viktigare för sparare och därför känns det extra roligt att kunna erbjuda ytterligare fyra Svanenmärkta fonder, avslutar Magdalena.


Vad innebär det att en fond är Svanenmärkt?

Per Sandell Svanenmärkningen

Per Sandell
Affärsområdeschef Finansiella tjänster, Svanen

Vad innebär det att en fond är Svanenmärkt?

Svanenmärkningen är den officiella miljömärkningen i Norden och ska vägleda konsumenter till bra miljöval. För att en fond ska kunna bli Svanenmärkt måste 25 obligatoriska krav gällande välja in, välja bort, påverka och transparens vara uppfyllda. 

Det innebär bland annat att minst 90 procent av fondernas direkta innehav ska ha genomgått en hållbarhetsanalys och att man aktivt ska arbeta för att påverka bolagen i fonden att stärka hållbarhetsarbetet. Fonderna ska välja bort branscher som löper stor risk att ha negativ effekt på vår omvärld till exempel fossila bränslen, tobak och kontroversiella vapen. Svanenmärkningen innebär också att förvaltaren använder kapitalet och ägandet för att påverka de företag som fonden investerar i till att utvecklas i en mer hållbar inriktning.

– Styrkan i Svanenmärkningen är att fonden måste bevisa att man lever upp till krav inom flera olika hållbarhetsområden. Det har verkligen varit intressant att dyka ner och i detalj granska maskineriet hos fondbolaget. Det gläder mig att de nu kan visa upp en bred flora Svanenmärkta fonder som lever upp till hårda krav på hållbarhet, säger Per Sandell, affärsområdeschef Fonder på Miljömärkning Sverige AB.


Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.