Regelverk – värdepappershandel

Sedan 2018 gäller nya regler för värdepappersmarknaden i EU genom direktivet MiFID II och förordningen MiFIR

Vad innebär detta?

Inom EU finns gemensamma regler för värdepappershandeln i Sverige och övriga EU-länder. Bakgrunden är ett EU-direktiv, MiFID, Markets in Financial Instruments Directive som infördes 1 november 2007. MiFID ska bland annat göra det enklare att handla med värdepapper över nationsgränserna.

Sedan januari 2018 har skyddet för den som investerar i värdepapper stärkts ytterligare genom två nya regelverk, nämligen MiFID II och MiFIR. De två nya regelverken är ett resultat av en översyn av MiFID och syftar till att skapa en ökad transparens på finansmarknaderna och ett ökat skydd för dig som investerare.

Kunden i fokus 

De nya reglerna inom ramen för MiFID II/MiFIR införs med kundens bästa i fokus, för Handelsbanken är detta inget nytt men tack vare de nya regelverken stärks kundskyddet ytterligare. Med de nya reglerna blir informationen om produkten samt kostnaderna och avgifterna förknippade med affären tydligare.

Krav på identifieringskod

Sedan januari 2018 behöver alla företag och privatpersoner som handlar med värdepapper en global identifieringskod. För företag kallas identifieringskoden, Legal Entity Identifier (LEI-nummer) och för privatpersoner Nationellt ID eller National Client identifier (NID-nummer). 

LEI-nummer har tidigare varit nödvändigt för handel med derivat, men blir från och med 3 januari nödvändigt för all typ av värdepappershandel eller flytt av värdepapper. LEI- eller NID-nummer krävs även för att få delta vid olika företagshändelser i befintligt innehav (till exempel emissioner). LEI- eller NID-nummer krävs för att handla börshandlade fonder, men däremot inte andra fonder. Läs mer om LEI-nummer och NID-nummer genom att klicka på läkarna här nedan.

LEI-nummer

NID-nummer

Passandebedömning och målmarknad

En del av kundskyddet inom regelverket är att banken alltid måste säkerställa att den produkt du handlar är lämplig för dig och att du tillhör målgruppen för produkten. Sedan tidigare har vi i passandebedömningen säkerställt att du är medveten om produktens egenskaper och risker samt att du har tillräcklig kunskap och erfarenhet om produkten. Detta kommer utvecklas med fler frågor för att kunna ge en mer precis bild av vilka produkter som är lämpliga för dig. Dessutom kommer du att erbjudas ett dokument som visar vilken målgrupp som är tänkt för de produkter som du är intresserad av.

PassandebedömningÖppnas i nytt fönster

Transparens

Ett syfte med MiFID II/MiFIR är att bankerna ska bli mer transparenta för sina kunder. En effekt du kommer märka av är att du får mer information om själva produkten samt om kostnader och avgifter innan du genomför en affär.

De viktigaste förändringarna 

  • Bättre överblick över dina kostnader.
  • Bättre överblick över dina investeringar.
  • Ökad transparens och bättre skydd för dig som investerare.

Hitta rätt placering

Har företaget överskott i kassan, kapital att placera eller behov att hantera risker har vi olika lösningar.
Placera för olika ändamål