Passandebedömning - så här fungerar det

Enligt lagen om värdepappersmarknaden behöver vi säkerställa att du har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att handla med värdepapper. Därför behöver du göra en passandebedömningen.

Hur går en passandebedömning till?

Kvinna sitter vid dator och gör passandebedömning

När du vill handla med komplicerade värdepapper, måste du först göra en passandebedömning. Detta är reglerat i lagen om värdepappersmarknaden och syftet är att skydda dig som är konsument. Så här går det till: 

  • Logga in och svara på ett antal frågor om den värdepapperstypen du är intresserad av.
  • Välj till exempel Kapitalskyddade placeringar i listan - när du är godkänd för handel framgår detta i listan
  • Utifrån dina svar bedömer banken om produkten passar dig. 

Frågor och svar om passandebedömning

Olika slags kunder - vad är kundkategorier?

Alla kunder som handlar med finansiella instrument ska delas in i tre olika kategorier. Det ingår i regelverket och syftet är att anpassa kundskyddet efter varje kunds behov. 

  • Den som inte är professionell (icke-professionell) investerare -  ex. privatpersoner och företag
  • Professionella investerare  - ex. större företag, offentliga institutioner
  • Jämbördiga motparter - ex. centralbanker, statliga myndigheter 

Kunder som inte är professionella investerare behöver göra en passandebedömning innan de kan handla med ett nytt finansiellt instrument.

Vad innebär en passandebedömning?

Banken ska försäkra sig om att du har tillräcklig erfarenhet av och kunskap om det finansiella instrumentet ifråga för att förstå risken med instrumentet.

När måste banken göra en passandebedömning av mig?

Då du som inte är professionell investerare handlar med ett finansiellt instrument för första gången. Passandebedömningen ska genomföras vartannat år, för att försäkra att du fortfarande har kunskaper om instrumentgruppen.

Vad gäller om jag har handlat med samma instrument tidigare men genom ett annat finansiellt institut?

Du är inte med automatik passandebedömd men kan av Handelsbanken anses passande på grund av tidigare erfarenhet.

Måste jag passandebedömas om jag på eget initiativ lägger en direkt order?

Gäller det handel i okomplicerade instrument (t ex. aktier noterade på reglerad marknad) behövs ingen passandebedömning. Är det däremot fråga om komplicerade instrument (t ex. warranter) ska passandebedömning genomgås.