Placeringar för enskild firma

Om du har enskild firma börjar du om varje år med placering av firmans pengar. Då gäller det att ha koll på vilka regler som gäller.
restaurant owners - Handelsbaken.se

Placera firmans överskott

Att tänka på när du ska placera

Med en enskild firma börjar du om varje år. Du kan placera företagets pengar under året. När året är slut gör du en avstämning mot årets överskott så att inbetalda skatter och egenavgifter stämmer. 

Finns ett överskott i firman kan du se över möjligheten att göra pensionsavsättningar med företagets pengar.

Om du har möjlighet kan du utnyttja räntefördelning och expansionsfond för att få skattemässiga fördelar. Då ska du sätta in pengarna på ett placeringskonto så att du får ett underlag för beräkningen.

Placera privat

Dina egna uttag från firman kan du placera som du vill.

Samråd med revisor

Prata med din revisor om du vill veta mer om skattemässiga fördelar och konsekvenser för olika placeringar för ditt företag.