1. Företag
  2. /
  3. Placera
  4. /
  5. Placera för olika ändamål

Placera för olika ändamål

Olika företag har olika behov. Har företaget överskott i kassan, kapital att placera eller behov att hantera risker har vi olika lösningar.
-

Hitta rätt placering

När du ska bestämma hur du ska ge företagets kapital bästa chans att växa finns det ett par saker att tänka på. Vi hjälper dig att hitta de placeringar som passar ditt företags behov. Kontakta gärna ditt kontor för placeringsrådgivning. 

Om du vill placera i annat än på konto är det viktigt att du känner till vilka regler för just ditt företag. Fråga din revisor för råd kring hur just ditt företag för lov att placera.

Sparbelopp

Det första du som företagare behöver fundera på är hur mycket pengar av företagets kapital som ska placeras. Se till att alltid ha en buffert lättillgänglig för oväntade utgifter. 

Om det handlar om ett större belopp som ska placeras, så kan det vara en bra idé att dela upp beloppet och placera med någon vecka eller månads mellanrum. På så vis är risken mindre att du går in vid en tillfällig topp.

Spartid

En fråga du behöver ställa dig är när pengarna behöver finnas tillgängliga. Om du behöver dem snart är det klokt att ta mindre risk. Om ni istället tänkt placera på lite längre tid kan det vara aktuellt att ta lite högre risk och få möjlighet till större avkastning. 

Om spartiden är kort, max 1-2 år, bör placeringen inte utsättas för kraftiga värdeförändringar. Placeringar med låg risk passar oftast bättre då, till exempel ett placeringskonto eller en korträntefond. Om företaget kan avvara det placerade kapitalet på lite längre sikt kan du överväga placeringar med lite högre risk.

Risknivå

Risk och avkastning är två sidor av samma mynt. Avkastningen kan med andra ord bli högre eller lägre beroende på den risknivå du väljer. Med högre risk får du också vara beredd på större kurssvängningar och att ditt sparande kan sjunka i värde. 

Med kapitalskyddade placeringar kan du placera på aktie-, råvaru- och valutamarknaden till en på förhand känd risk. 

Genom att sprida din exponering mot olika marknader och olika branscher kan du minska risken.

Hur aktiv vill du vara?

Beroende på hur ofta vill du följa sparandet kan du göra olika val för företagets placeringar. Om du väljer att placera till högre risk behöver du också följa upp placeringarna oftare. 

För företag med större placeringskapital kan vi erbjuda fördelaktig kapitalförvaltning, där vi tar hand om hela eller delar av placeringarna och uppföljningen.


Buffert, placera överskott eller trygga framtiden
– olika anledningar för placering

Buffert

Pengar till löner, hyra och andra regelbundna kostnader liksom en mindre buffert bör alltid finnas lättillgänglig. På konto får du bästa möjliga tillgänglighet. Välj den typ av konto som passar ditt företags behov.

Placering av kapital

När det finns tillräckligt med pengar på företagskontot för de löpande utbetalningarna, kan du börja fundera på hur företaget kan få bättre avkastning på överskottet. Vi erbjuder placeringskonton, fonder och andra placeringsalternativ på aktie-, ränte-, valuta- och råvarumarknaden.

Trygga pensionen för dig och dina anställa

Pensionen är en del av företagets placeringar som ofta glöms bort. När du ser över möjligheter för placeringar bör du också se över vad företaget har för plan för pensioner.

Visste du att det ofta är mer förmånligt än att betala lön? Vi har lösningar för dig och dina anställda.


stapeldiagram

Placera för att minska företagets risker

Ränterisk, valutarisk, råvarurisk, politisk och kommersiell risk. Ibland kan det vara svårt att sätta sig in i de risker som kan uppstå. Har du klart för dig vilka risker ditt företag utsätts för och vad kan du göra åt dem? Låt ditt företag växa - inte riskerna. Vi hjälper dig att se över riskerna.


Vi finns nära dig – boka rådgivning

Har du svårt att komma igång med att placera företagets pengar? Att avsätta tid för att se över placeringarna kan vara en värdefull investering. Vi finns där du är och hjälper gärna till att hitta en lösning så att du kan nå dit du vill med företagets placeringar.

Kontakta din rådgivare på telefon eller mejl. Har du behov av ett längre möte kan vi ordna ett onlinemöte via Skype. Du hittar kontaktuppgifter på ditt bankkontors webbsida eller i företagsappen.

person