1. Konjunkturprognos

Global konjunkturprognos

Vår syn på den svenska och den globala ekonomin

Extra prognosuppdatering med anledning av Rysslands invasion av Ukraina (18 mars)

Milt till måttligt negativt ekonomiskt scenario

  • Högre priser på energi och andra råvaror
  • Svagare exportmarknad   
  • Osäkerhet på finansiella marknader
  • Dämpat stämningsläge bland hushåll och företag

Nästa konjunkturprognos

Nästa konjunkturprognos publiceras 18 maj.