1. Företag
  2. /
  3. Placeringar
  4. /
  5. Konjunkturprognos

Global konjunkturprognos

Vår syn på den svenska och den globala ekonomin

Senaste prognosen i korthet (publicerad 25 augusti)

Övergående bekymmer

  • Återhämtningen ångar på trots deltaoron 
  • Flaskhalsar hämmar industrin, men tjänstebranscherna tar över stafettpinnen      
  • Finanspolitiken hjälper till att bekämpa den stigande ojämlikheten
Längd: 10:48 min

Nästa Konjunkturprognos

Nästa Konjunkturprognos publiceras 12 oktober.