Handelsbankens konjunkturprognos presenterad av Claes Måhlén, Christina Nyman, Johan Löf.

Konjunkturprognos

Konjunkturprognosen 25 januari – inspelat webinar


Hållpunkter under inspelat webinar

Här hittar du avsnitt ur prognosen och kan dra fram spelaren till den utsatta tiden för att lyssna på det som intresserar dig. 
Längd: cirka 50 minuter

09:46
Konjunkturcykeln - när vänder det? 

14:26
Sammanfattning av läget

18:00
Kronraset - den svaga kronan påverkar import

29:30
Vad händer med räntan framåt?