1. Konjunkturprognos

Global konjunkturprognos

Vår syn på den svenska och den globala ekonomin

Global konjunkturprognos (21 september)

Bister vinter stundar

  • Hushållens börda värre, när envisa inflationen drabbar arbetsmarknaden
  • Raska räntehöjningar och recession ger fortsatt skakiga finansmarknader
  • Osäkra utsikter – ihållande tillväxt möjlig men risk för stagflation från energikrisen

Nästa Konjunkturprognos

Nästa Konjunkturprognos kommer 26 januari 2023 kl. 06.00