1. Företag
  2. /
  3. Placera
  4. /
  5. Konjunkturprognos

Konjunkturprognos

Vår syn på den svenska och den globala ekonomin

Senaste prognosen i korthet (publicerad 29 april)

Längd 9:06 min

Global nedstängning

  • Från recession till gradvis återhämtning
  • Hög arbetslöshet och låg inflation under lång tid   
  • Massiva stimulanser i en allt mer skuldsatt värld

Nästa konjunkturprognos 

Nästa konjunkturprognos publiceras 26 augusti.