1. Företag
 2. /
 3. Pension och försäkring
 4. /
 5. Pension
 6. /
 7. Tjänstepension
 8. /
 9. Spara hållbart till pensionen

Hållbar pension för anställda

Vårt mål är att skapa en bra avkastning på ditt pensionssparande och samtidigt verka för en hållbar framtid
view of trees and mountains

Hållbarhet i pension

Våra kunder ska vara trygga med att deras pension förvaltas ansvarsfullt. Och det ska vara enkelt att välja rätt. Vi väljer fonder som tar hänsyn till finansiell, social och miljömässig hållbarhet i sin förvaltning. 

För att kvalitetssäkra fondutbudet i fondförsäkring vill vi att de fonder vi erbjuder följer våra hållbarhetskriterier. För oss är målet tydligt - vi vill skapa en bra avkastning och samtidigt verka för en hållbar framtid. 


a graph with a leaf on top

Hållbarhet i fondutbudet inom tjänstepension

Oavsett om du väljer någon av våra entrélösningar eller om du vill välja fonder själv är vårt mål är att skapa en bra avkastning på ditt sparande och samtidigt verka för en hållbar framtid. Det innebär att vi väljer fondbolag och fonder som tar hänsyn hållbarhet i sin förvaltning. Vi följer regelbundet upp fonderna och väljer bort de som inte uppfyller våra hållbarhetskriterier.

 • Alla fonder i tjänstepensionsutbudet granskas regelbundet utifrån hållbarhetskriterier 
 • Genom kontinuerlig granskning ser vi till att hållbarhetskriterierna upprätthålls
 • I fondutbudet inom tjänstepension kan du välja placeringar som stämmer överens med dina värderingar. Genom att välja specialinriktade fonder kan du välja bort branscher eller till exempel placera i fonder som främjar hållbar energi. 

en hand med ett löv ovanför

Så arbetar vi

Väljer in och utvärderar

Alla fonder i urvalet utvärderas och analyseras. En förutsättning för att ett fondbolag och en fond ska kvalificera sig är att de möter ett antal finansiella kriterier samt hållbarhetskriterier. Här ställs till exempel krav på ett systematiskt hållbarhetsarbete med hänsyn till internationella normer och konventioner. Fondbolagens egen förmåga att integrera hållbarhet i sin förvaltningsverksamhet undersöks också.

Hållbarhet i fokus

Vi stödjer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar och Global Compact. Det innebär exempelvis att vi tar hänsyn till finansiell, social och miljömässig hållbarhet när vi väljer in och utvärderar fonder till vårt utbud. Hållbarhetskriterierna har sin utgångspunkt i policyer och riktlinjer som styr arbetet med ansvarsfulla investeringar inom Handelsbanken.

Utvärderingsmodell

Fonderna utvärderas genom en omfattande analys av fondbolaget utifrån vissa hållbarhetsparametrar. På fondnivå bedömer vi bland annat hur väl hållbarhet integreras och hur förvaltningens ambitioner för framtiden ser ut. Utifrån en internt utvecklad modell sätter vi slutligen betyg på fondens hållbarhetsarbete. Vi premierar fonder som integrerar hållbarhet och har ett aktivt påverkan- och ägarstyrningsarbete.

Påverkansarbete

Halvårsvis genomförs en genomlysning av samtliga fonder i utbudet för att bland annat identifiera innehav som är på vår exkluderingslista. Om utvärderingen av en fond ger signal om att dessa normer inte följs, inleds en dialog med förvaltaren av fonden. Syftet är att påverka förvaltaren att se över innehavet i fonden. Om dialogen med förvaltaren inte leder till en förändring, kan det få till följd att fonden inte längre inkluderas i utbudet. 

Fondutbud i försäkring

Läs mer om hur Handelsbanken Liv arbetar med sitt fondutbud. 


Louise Sander om Handelsbanken Liv Klimatrapport

1:02 min

I korthet

 • Klimatfrågor viktiga för pensionsbolag
 • Hållbarhet innebär framtidssäkring
 • Strikta klimatkrav i hela fondutbudet