1. Företag
  2. /
  3. Pension och försäkring
  4. /
  5. Pension
  6. /
  7. Tjänstepension

Tjänstepension

Tjänstepension är en viktig del av den totala pensionen. Vi har lösningar som passar ditt företag.
-

Tjänstepension ger trygghet inför framtiden

För dig och dina anställda

Tjänstepension är en viktig del av anställningsavtalet för dina anställda, eller rent av nödvändigt när kollektivavtal saknas. Som företagare saknar du den trygghet en anställd har, därför är det också viktigt att du ser över din pensionslösning och ditt försäkringsskydd. Att betala tjänstepension är i de flesta fall mer förmånligt än att betala lön, eftersom skatten på pensionskostnaden är lägre än arbetsgivaravgiften för lön. Kostnaden är dessutom avdragsgill.

Som arbetsgivare styr du över premienivån och dina medarbetare får själva välja fonder. De kan välja mellan Handelsbankens egna fonder och utvalda fonder från ledande förvaltare. Vi har aktiefonder på svenska såväl som utländska marknader, räntefonder och olika typer av blandfonder. Om inget aktivt fondval görs förvaltas sparandet i en pensionsfond där risken minskar ju äldre du blir.

Tjänstepension innehåller

  • Ålderspension
  • Premiebefrielseförsäkring
  • Sjukförsäkring
  • Efterlevandepension

Hållbar pension

-

Våra kunder ska vara trygga med att deras pension förvaltas ansvarsfullt. Och det ska vara enkelt att välja rätt. Vi väljer fonder som tar hänsyn till finansiell, social och miljömässig hållbarhet i sin förvaltning. 

EU klassificering av hållbarhet

Hållbarhetsrelaterad information

Denna fondförsäkring främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att hållbarhetsgranska och välja in fonder med god hållbarhetsprestanda till fondutbudet. Läs mer om försäkringsproduktens miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. 
Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Så här beaktar Handelsbanken Liv investeringsbeslutens huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. 
Redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer

Våra tjänstepensionslösningar

Färdiga paket

Ett enkelt sätt att teckna tjänstepension är våra färdiga paket. 

Istället för att varje anställd fyller i en hälsodeklaration räcker det oftast med att du som arbetsgivare intygar att de anställda är fullt arbetsföra. Välj om alla på företaget ska ha samma premie och villkor eller om företagets ägare ska ha andra nivåer. Extra trygghet med skydd för familjen anpassas efter de individuella behoven.

Skräddarsytt efter individens behov

När dina anställda behöver olika försäkringslösningar och olika villkor kan du teckna en individuellt anpassad tjänstepension. 

Du kan skräddarsy pensionslösningen så den passar allas behov. Du kan dessutom ge dina anställda möjlighet att själva välja vilka delar som ska ingå. Företag som saknar kollektivavtal kan ansluta både anställda och ägare. I företag med kollektivavtal kan vår lösning tecknas som en extrapension.

Vi finns nära dig – boka rådgivning

En pratbubbla med ett frågetecken inuti och en pratbubbla med ett i inuti

Att avsätta tid för att planera din och dina anställdas pension kan vara en värdefull investering. Vi finns nära dig och hjälper gärna till att hitta en lösning som passar dig och ditt företag. Kontakta din rådgivare på telefon eller mejl. Har du behov av ett längre möte kan vi ordna ett onlinemöte via Skype. Du hittar kontaktuppgifter på ditt bankkontors webbsida eller i företagsappen.