Handelsbanken

Handelsbanken Hållbar Pension - din förvalda pensionsplacering

Vad innebär en entrélösning för din pension?

Om du inte gör ett eget fondval när du tecknar tjänstepension hos Handelsbanken placeras dina premier eller inflyttat kapital till vår Svanenmärkta entrélösning. Det innebär att vi väljer ut fonderna åt dig och att samtliga aktiefonder har en Svanenmärkning.

Långsiktigt och hållbart sparande 

Handelsbanken Hållbar Pension är för dig som vill ha ett sparande som står sig över tid. Entrélösningen består av fonder på både aktiemarknad och räntemarknad. Genom att fördela sparandet på flera olika fonder uppnås en riskspridning och större möjligheter till god långsiktig avkastning. Förvaltningsavgiften är på 0,90-0,30 procent. 

Med vår entrélösning får du:
  • Ett bekvämt och långsiktigt sparande

  • En hållbar lösning som är Svanenmärkt

  • Låga avgifter

Vill du välja fonder själv?

För dig som vill välja andra fonder erbjuder Handelsbanken ett antal utvalda fonder med varierande inriktningar och risknivåer.
Se vårt fondutbud för tjänstepension.

Svanenmärkt fond - vad betyder det?

Svanenmärket
  • Svanenmärkningen är den officiella miljömärkningen i Norden som ska vägleda konsumenter till bra miljöval. 
  • Svanenmärket på en fond innebär att 23 obligatoriska krav ska var uppfyllda.
  • Fonderna ska välja bort branscher som löper stor risk att ha negativ effekt på vår omvärld, som fossila bränslen, tobak och kontroversiella vapen. 
  • Fondförvaltaren använder kapitalet och ägandet för att påverka de företag som fonden investerar i, att utvecklas i en mer hållbar inriktning. 

Vår entrélösning består av tre faser

nummer 1

Sparande

Sparande i aktiefonder för att skapa ett så stort pensionskapital som möjligt. Fram till 57 års ålder.

nummer 2

Trygghet

Mellan 57 och 71 års ålder tryggas kapitalet, genom omplacering från aktiefonder till en räntefond.
nummer 3

Utbetalning

Utbetalning från vald pensionsålder, dock tidigast vid 55 år. Fullt nedtrappad risk från 71 års ålder.

Succesiv nedtrappning av risken - så här går det till

Risken i placeringen börjar att trappas ned när du som är försäkrad fyller 57 år och genomförs sedan successivt. Nedtrappningen sker med 5 procent per år från aktiefonderna till Handelsbanken Institutionell Kortränta. Nedtrappningen upphör då du som är försäkrad fyller 71 år, då har andelen i aktiefonder minskat till 25 procent och 75 procent av försäkringskapitalet är placerat i Handelsbanken Institutionell Kortränta.

Avgifter och risk

Förvaltningsavgiften under sparandefasen är 0,90 procent. Då är andelen aktiefonder 100 procent för att uppnå högsta möjliga avkastning. Från 57 år sjunker förvaltningsavgiften i takt med omplaceringen från aktiefonder till räntefonden, till som lägst 0,30 procent. 

Ålder Andel aktiefonder Förvaltningsavgift Total risk
Fram till 57 års ålder 100 % 0,90 % 4
57 år 95 % 0,86 % 4
58 år 90 % 0,82 % 4
59 år 85 % 0,78 % 4
60 år 80 % 0,74 % 4
61 år 75 % 0,70 % 3
62 år 70 % 0,66 % 3
63 år 65 % 0,62 % 3
64 år 60 % 0,58 % 3
65 år 55 % 0,54 % 3
66 år 50 % 0,50 % 3
67 år 45 % 0,46 % 2
68 år 40 % 0,42 % 2
69 år 35 % 0,38 % 2
70 år 30 % 0,34 % 2
71 år 25 % 0,30 % 2
Efter 71 års ålder 25 % 0,30 % 2

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Frågor och svar om vår entrélösning

Prata tjänstepension med oss - för dig och dina anställda

Bli kontaktad 

Fyll i dina uppgifter och vad du vill ha hjälp med, så ser vi till att en rådgivare kontaktar dig.  

Ring oss 

Har du frågor om pension och försäkring är du välkommen att kontakta oss vardagar 9-17. 

Mejla eller boka möte

På de lokala bankkontorens webbsidor hittar du öppettider och kontaktuppgifter till våra rådgivare. 

Ansvarsbegränsning

Syftet med innehållet på denna sida är att ge dig allmän information. Det är inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. För ett bra placeringsbeslut bör du prata med en rådgivare samt utgå från din egen erfarenhet.

Mer om vårt hållbarhetsarbete

sjö med skog runtom

FN:s principer för hållbara försäkringar 

Handelsbanken Liv har undertecknat Principles for Sustainable Insurance (PSI). Det största internationella samarbetsinitiativet mellan försäkringsbranschen och FN. Det är fyra principer i PSI som vill bidra till hållbarhet i ekonomisk, miljörelaterad och social hållbarhet.

Fabriksbyggnad som tillverkar fossilfritt stål

Fasa ut fossila bränslen

Handelsbanken Liv ställer sig som första livförsäkringsbolag i världen bakom Fossilnedrustningsavtalet, The Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty, ett globalt initiativ för att fasa ut fossila bränslen och stödja omställningen.