Pension för anställda

Värna om dina anställda och ge dem en bra pensionsplan. Bra pensionslösningar ger dig nöjdare och tryggare medarbetare.
Två kvinnor på ett kontor diskuterar sina pensionslösningar.

Pensionslösningar som ger trygghet inför framtiden

Ge dina anställda en grundtrygghet eller extra förmåner genom en pensionsplan med trygghetsförsäkringar. Pensionsplanen kan utformas efter behov och önskemål. Bra pensionslösningar är värdefulla för företaget och medarbetarna. Vi har lösningar som passar både små och stora företag.

Tjänstepension - en viktig del av pensionen

Erbjud tjänstepension till dina anställda. Det är en viktig del av anställningsavtalet eller rent av nödvändigt när kollektivavtal saknas. Med tjänstepension ger du personalen ökad trygghet inför framtiden. En tjänstepensionsplan ger dig enklare hantering, den är flexibel och lätt att förstå, samt ger dig bra överblick. Kostnaden är för övrigt avdragsgill för företaget.

Ikon hand som håller i ett hjärta - omtanke

Löneväxling – byt lön mot pension

Löneväxling innebär att den anställde får byta en del av lönen mot pension. För dig som arbetsgivare är det mer förmånligt än att betala lön eftersom skatten är lägre för pensionsavsättning. Skillnaden i skatt mellan lön och pensionsavsättningar är cirka sex procent. Det kan du som arbetsgivare välja att lägga till på den anställdes premie om du vill. Företaget sköter premieinbetalningarna. Den anställde kan tidigast ta ut pensionen från 55 års ålder och under minst fem år.

Viktigt att tänka på vid löneväxling
För att det ska vara fördelaktigt att löneväxla ska månadslönen, före skatt, inte understiga 49 967 kronor efter löneväxlingen. Detta motsvarar taket för pensionsgrundande inkomst, efter avdrag för allmän pensionsavgift, för att få maximal avsättning till allmän pension. Det finns även andra, lägre gränsnivåer då allmän försäkring kan påverkas, till exempel sjukpenning (sjukpenninggrundande inkomst, SGI, för 2023 är 525 000 kronor). Försäkringar via kollektivavtal kan också påverkas av löneväxling.

vägval

Direktpension - utöver vad de vanliga avdragsramarna tillåter

Med en direktpension kan du komplettera företagets tjänstepensionslösningar med pensionskapital utöver vad de vanliga avdragsramarna tillåter. Premierna till direktpensionen är inte avdragsgilla, istället blir pensionsutbetalningarna avdragsgilla i företaget.

två portföljer

Tiotaggarlösning - låt dina anställda välja oss

En tiotaggare är en anställd som tjänar mer än tio inkomstbasbelopp per år och som omfattas av ITP2-avtalet. Personen kan välja att själv placera en del av sin pension och bestämmer hur försäkringsskyddet ska utformas. När du låter dina anställda välja Handelsbanken för sin tiotaggarlösning får de ett förmånligt sparande.

Trygghetsförsäkringar som komplement

Se till att dina anställda och deras anhöriga har ekonomisk trygghet om det oväntade skulle inträffa. Vi förmedlar tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och andra trygghetsförsäkringar. Genom att kombinera Tjänstegrupplivförsäkring med andra försäkringar ger du dina anställda och deras anhöriga en ökad trygghet vid händelse av sjukdom, olyckor och dödsfall. 

Försäkringsgivare är Euro Accident.

Ett äldre par vid datorn kollar sina trygghetsförsäkringar.

Prata tjänstepension med oss - för dig och dina anställda

Bli kontaktad 

Fyll i dina uppgifter och vad du vill ha hjälp med, så ser vi till att en rådgivare kontaktar dig.  

Ring oss 

Har du frågor om pension och försäkring är du välkommen att kontakta oss vardagar 9-17. 

Mejla eller boka möte

På de lokala bankkontorens webbsidor hittar du öppettider och kontaktuppgifter till våra rådgivare.