1. Företag
  2. /
  3. Pension och försäkring
  4. /
  5. Försäkringar
  6. /
  7. Trygghetsförsäkringar

Trygghetsförsäkringar

Erbjud företagets anställda och deras anhöriga trygghetsförsäkringar.
 Kvinnlig läkare samtalar med patient som ligger i sjukhussäng.

Försäkringar för företagets anställda

Handelsbanken förmedlar tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och andra trygghetsförsäkringar. Genom att kombinera Tjänstegrupplivförsäkring med andra trygghetsförsäkringar ger du dina anställda och deras anhöriga ett ökat skydd vid händelse av sjukdom, olyckor och dödsfall. Frivilliga gruppförsäkringar ger dina anställda en ytterligare trygghet. För mer information, kontakta ditt bankkontor.

Försäkringsgivare är Euro AccidentÖppnas i nytt fönster.

Kontakta ditt bankkontor

Grundskydd

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) är en livförsäkring som företaget tecknar för samtliga anställda. TGL ger deras anhöriga en ekonomisk grundtrygghet vid dödsfall. Försäkringen gäller dygnet runt och även vid utlandsvistelse.

Olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring ger de anställda ekonomisk trygghet om de skulle drabbas av en olycka. Om olyckan leder till bestående invaliditet betalas ett engångsbelopp ut till den drabbade som även kan få ersättning för sina kostnader i samband med olyckshändelsen.


Tillval

Hjärta med puls.

Livförsäkring med fatal sjukdom

En försäkring som vid den försäkrades dödsfall betalar ut ett försäkringsbelopp till insatt förmånstagare. Vid en dödlig sjukdom med snabbt förlopp kan en del av ersättningen betalas ut direkt.

Ett försäkringsbelopp betalas även ut, om inte annat anges i gruppavtalet, vid en gruppmedlems arvsberättigade barns dödsfall.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

En försäkring som ger ersättning för medicinsk, förvärvsmässig eller ekonomisk invaliditet som orsakas av sjukdom. Försäkringen gäller även för invaliditet som orsakats av olycksfall samt ersättning för kostnad i samband med olyckshändelser.

Stetoskop

Sjukavbrottsförsäkring

Sjukavbrottsförsäkringen säkerställer en månadsutbetalning till företaget om företagsledaren eller ägaren blir sjukskriven i mer än 30 dagar. Maximal ersättning från försäkringen är fyra prisbasbelopp i upp till 12 månaders tid. Försäkringen är avdragsgill för företaget.


Frivillig Gruppförsäkring Företag

Skapa extra trygghet vid sjukdom, olycksfall eller dödsfall genom att förstärka eller komplettera ditt skydd med en eller flera gruppförsäkringar.


Pension för dina anställda

Ett rätt utformat pensionserbjudande till dina anställda kan vara en attraktiv personalfördel och på så vis också en konkurrensfördel när du ska attrahera och behålla din personal.