1. Företag
  2. /
  3. Pension och försäkring
  4. /
  5. Försäkringar

Försäkringar

Hitta rätt försäkring. Tjänstegruppliv- och olycksfallsförsäkring ger ekonomisk trygghet om det oväntade skulle inträffa. Med en vårdförsäkring får du och dina anställda vård utan väntetid.

Vård utan väntetid

Du kan inte försäkra dig mot sjukdomar, men du kan se till så att du och dina anställda får vård när ni behöver det utan väntetid. En vårdförsäkring är en trygghet både för företaget och alla medarbetare.

Grupp- och trygghetsförsäkringar

Se till att företagets anställda och deras anhöriga har ekonomisk trygghet om det oväntade skulle inträffa. Vi förmedlar grupp- och trygghetsförsäkringar för dina anställda.