Handelsbanken.se

Sjukförsäkring med hälsoförsäkring

Skydd mot inkomstbortfall vid sjukdom

Med en sjukförsäkring får de anställda ekonomisk ersättning vid långvarig sjukdom. Det ger en ekonomisk trygghet för dina medarbetare.

Hälsoförsäkringen hjälper arbetsgivare att följa arbetsmiljölagen genom att förebygga ohälsa på jobbet. Rehabilitering minskar sjukfrånvaro eller förhindrar sjukskrivningar. Dessutom erbjuds vägledning över telefon av beteendevetare för både arbetsrelaterade och privata problem.

Hälsoförsäkringen från DKV Hälsa ingår utan kostnad för anställda som har en tjänstepension med sjukförsäkring hos oss.

Hälsoförsäkring kan hjälpa till med:

  • Samtalsstöd för medarbetare och chefer
  • Förebyggande hjälp och tjänster via mobilapp
  • Rehabilitering av medarbetare

Sjukförsäkring med hälsoförsäkring

Så fungerar sjukförsäkringen

En sjukförsäkring kompenserar för inkomstbortfall vid långvarig sjukskrivning. Eftersom ersättningen från Försäkringskassan inte täcker hela inkomstbortfallet är det ett viktigt tillval för att ge grundläggande ekonomisk trygghet, och väljs ofta när arbetsgivare tecknar en tjänstepensionsplan.  

Ersätter upp till 90% av lönen

Sjukförsäkringen kan ge ersättning till medarbetare upp till 90 procent av lönen. Det finns dessutom ett övre tak i ersättningen från Försäkringskassan som innebär att den som tjänar mer än 573 000 kr (år 2024) inte får ersättning för lön över detta belopp. Då ger sjukförsäkringen extra trygghet. Du som arbetsgivare väljer ersättningsnivå och den kan vara olika för medarbetarna.

Extra stort försäkringsskydd för företagare

Företagare kan teckna något som heter Konsolideringssjuk. Då försäkras 108 procent av lönen, upp till 10 prisbasbelopp (573 000 kr, år 2024), därefter 90 procent av lönen överstigande detta. Du kan dessutom välja en kortare karenstid, och få ersättning redan efter 1 månad istället för 3 månader, som är vanligt hos många andra.

Hälsoförsäkring ingår utan kostnad

För att främja friska medarbetare och hjälpa dig som arbetsgivare erbjuder Handelsbanken Liv en kostnadsfri hälsoförsäkring från DKV Hälsa. Den ingår för den som omfattas av sjukförsäkringen. Medarbetarna får tillgång till samtalsstöd och du som arbetsgivare en rehabiliteringsförsäkring som kan fånga upp medarbetare på väg in i ohälsa.

Komplett hälsostöd för medarbetare

Handelsbanken.se

Sjukförsäkring

En sjukförsäkring ger ekonomisk trygghet upp till ungefär 90 procent av lönen vid långvarig sjukskrivning. Dessutom ingår utan kostnad en hälsoförsäkring från DKV Hälsa som kan ge förebyggande hjälp för en medarbetare på väg in i ohälsa. 

Företagare kan teckna en sjukförsäkring som ger ytterligare högre ersättning.

 - Handelsbanken.se

Samtalsstöd

Hälsoförsäkringen hjälper medarbetare med psykosociala utmaningar med telefonvägledning av beteendevetare. Problemen kan vara arbetsrelaterade eller privata. Samtalsstödet ges under anonymitet mot arbetsgivare. 

Chefer har även möjlighet att få stöd i sin professionella yrkesroll.

 Nya rutiner efter sommaren - Handelsbanken.se

Rehabilitering

Du som arbetsgivare får hjälp av en rehab-vägledare att sätta upp en rehabiliteringsplan för medarbetare med lång eller upprepad frånvaro eller vid risk för långtidssjukskrivning. I stödet ingår att kartlägga medarbetarens arbetsförmåga i relation till ordinarie arbete. 

Åtgärder i planen kan exempelvis vara fysioterapi, samtalsterapi, ergonomi eller yrkeslivsplanering.

Frågor och svar

Prata tjänstepension med oss - för dig och dina anställda

Bli kontaktad 

Fyll i dina uppgifter och vad du vill ha hjälp med, så ser vi till att en rådgivare kontaktar dig.  

Ring oss 

Har du frågor om pension och försäkring är du välkommen att kontakta oss vardagar 9-17. 

Mejla eller boka möte

På de lokala bankkontorens webbsidor hittar du öppettider och kontaktuppgifter till våra rådgivare.