Gruppförsäkring för dig själv och dina anställda

Många behöver förstärka eller komplettera sitt försäkringsskydd. Frivillig Gruppförsäkring kan vara ett enkelt och prisvärt alternativ.
 Kvinnlig läkare samtalar med patient som ligger i sjukhussäng.

Ett ökat skydd för dina anställda och dig själv

För att klara en plötslig ekonomisk förändring vid sjukdom, olycksfall eller dödsfall kan du förstärka eller komplettera ditt skydd med egna försäkringar för att skapa extra trygghet och ekonomiskt andrum. Frivillig Gruppförsäkring Företag är ett enkelt och prisvärt alternativ för de flesta behoven.

Försäkringsgivare är Euro Accident


ikon stetoskop

Sjukförsäkring

Försäkringen ger en månatlig utbetalning när försäkringstagaren inte kan arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall. Pengarna betalas ut efter tre månaders sjukdom och som längst under 36 månader.

Fördelar:

 • Försäkrar inkomster över taket i allmän försäkring
 • Ger en ekonomisk buffert
 • Minskar inkomstbortfallet
ikon man

Förtidskapitalsförsäkring –
med option att teckna livförsäkring

Försäkringen ger en engångsersättning om försäkringstagaren inte kan arbeta. Vid förändrad familjesituation finns möjlighet att teckna en livförsäkring med fatal sjukdom och barnskydd utan att behöva svara på frågor om hälsotillståndet.

Fördelar:

 • Ger ekonomisk trygghet vid längre sjukdom
 • Utbetalar en skattefri engångsersättning
 • Ger möjlighet att teckna livförsäkring utan hälsoprövning
ikon hjärta

Livförsäkring - med fatal sjukdom och barnskydd

Försäkringen betalar ut en engångsersättning till försäkringstagarens efterlevande när du avlider. Vid en diagnostiserad sjukdom som kommer att leda till att försäkringstagaren avlider inom 12 månader kan en del av ersättningen betalas ut direkt. Om barn avlider betalas en ersättning ut till barnets dödsbo.

Fördelar:

 • Ger ekonomiskt trygghet vid dödsfall
 • Ger ekonomiskt handlingsutrymme vid dödlig sjukdom med snabbt förlopp
 • Ersättning till föräldrar om barn avlider
Förstahjälpenväska

Olycksfallsförsäkring

Försäkringen ersätter försäkringstagarens kostnader vid olycksfall och ge ersättning om olycksfallet ger en nedsatt kroppsfunktion eller nedsatt möjlighet att arbeta, så kallad medicinsk eller ekonomisk invaliditet. Försäkringen gäller dygnet runt.

Fördelar:

 • Ersätter kostnader vid olycksfall
 • Ger ekonomiskt trygghet vid invaliditet orsakad av olycksfall
 • Invaliditetsersättning vid olycksfall
Ikon hand och hjärta

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Försäkringen ersätter försäkringstagarens kostnader vid olycksfall. Den kan också ge ersättning om olycksfall eller sjukdom ger en nedsatt kroppsfunktion eller nedsatt möjlighet att arbeta, så kallad medicinsk eller ekonomisk invaliditet. Försäkringen gäller dygnet runt.

Fördelar:

 • Ersätter kostnader vid olycksfall
 • Ger ekonomiskt trygghet vid invaliditet orsakad av sjukdom eller olycksfall
 • Invaliditetsersättning både vid olycksfall och sjukdom
Plåster

Barn- och ungdomsförsäkring

Försäkringen ersätter kostnader vid olycksfall och ge ersättning om olycksfall eller sjukdom ger barnet en nedsatt kroppsfunktion eller nedsatt möjlighet att arbeta, så kallad medicinsk eller ekonomisk invaliditet. Försäkringen gäller dygnet runt.

Fördelar:

 • Ersätter kostnader vid olycksfall
 • Ger ekonomiskt trygghet för barn och föräldrar vid invaliditet vållad av sjukdom eller olycksfall
 • Invaliditetsersättning vid olycksfall eller sjukdom