Två företagare diskuterar ett affärsjuridiskt avtal

Juridisk rådgivning för företag − få kostnadsfri hjälp av en affärsjurist

Ta kontroll över företagets avtal − tryggare affärer efter juridisk rådgivning

En grupp människor har ett möte på kontoret

Få juridisk rådgivning

Vad händer med företaget om något skulle hända dig? Vad är viktigt att tänka på om du äger bolaget tillsammans med andra? Hur skriver man ett heltäckande anställningsavtal? Vilka lagar och regler finns det som påverkar dig och ditt företag?

Hos vår samarbetspartner Lexly får du som företagskund i Handelsbanken 30 minuter kostnadsfri juridisk rådgivning och skriver samtliga affärsjuridiska avtal kostnadsfritt online. Du kan även skriva avtalen tillsammans med en jurist via telefon- eller videomöte med rabatterat pris. Du får alltid veta kostnaden i förväg.

Gratis affärsjuridisk rådgivning för Handelsbankens företagskunder hos Lexly

sign agreement

Kom igång så här

  1. Registrera dig och läs mer på Lexly. Du förbinder dig inte till något i samband med registreringen. 
  2. Boka en halvtimmes kostnadsfri affärsjuridisk rådgivning och behovsanalys tillsammans med en jurist. Du kan även göra en kostnadsfri behovsanalys för ditt företag online hos Lexly. 
  3. Skriv enkelt de avtal just du behöver online eller tillsammans med en jurist via telefon- eller videomöte. 

Exempel på juridisk hjälp för företagare

Kompanjonsavtal

När du driver företag ihop med andra är det klokt att ha ett kompanjonsavtal på plats. Detta avtal reglerar vad som händer med ditt företag om något oväntat inträffar, till exempel vid skilsmässa eller dödsfall bland delägarna.

Aktieägaravtal

Starta aktiebolag flera tillsammans? Redan vid starten av ditt aktiebolag är det smart att skapa tydliga riktlinjer för framtiden. I ett aktieägaravtal kan ni enas om viktiga frågor som kan uppstå i ert gemensamma företagande. Här kan ni bestämma hur vinst ska fördelas, hur styrelsen ska tillsättas och vad som ska gälla om någon vill sälja sin del av bolaget.

Anställningsavtal

Det finns många olika anställningsformer och det är viktigt att följa de gällande reglerna och lagarna. När du anställer nyckelpersoner inom ett mindre företag är det av största vikt att utforma anställningsavtal korrekt. Dessutom kan sekretessavtal vara nödvändiga för att skydda företagshemligheter.

VD-avtal 

Vd-rollen omfattas oftast inte av varken LAS eller kollektivavtal, och därför är det viktigt att parterna enas om villkoren genom ett skriftligt VD-avtal. Detta avtal bör även tydliggöra VD:s ansvar gentemot bolagets styrelse och eventuella andra åtaganden.

Konsultavtal

För företag som samarbetar med konsulter är det essentiellt att upprätta konsultavtal som klargör uppdragets omfattning, ersättning och tidsfrister. Ett sådant avtal skapar en sund grund för samarbetet och säkerställer att båda parter är nöjda med villkoren.

Samarbetsavtal

Samarbetar du med andra företag? Samarbetsavtal är ett kraftfullt verktyg för att reglera relationen mellan två eller flera samarbetspartners. Detta avtal är av värde när du köper eller säljer tjänster och vill säkerställa ett framgångsrikt samarbete oavsett om det är på kort eller lång sikt.

Allmänna villkor

Skräddarsy villkoren för din produkt/tjänst. Med allmänna villkor anpassade för just ditt företag uppnår du en rad fördelar. Dels undviks oklarheter som kan uppstå då generella lagar ska tolkas på just din verksamhet och dels får kunden och du själv en bättre överblick över dina villkor.

Integritetspolicy 

Trygga dina kunders data. En viktig del är att alla företag som samlar in data från användare bör ha en integritetspolicy som informerar om hur du använder de uppgifter som kunder och andra delar med sig av till ditt företag. Den nya dataskyddslagen, GDPR, innebär att företag som brister i sin behandling av personuppgifter kan tvingas betala sanktionsavgifter.

Aktieöverlåtelseavtal

När du ska ta in nya ägare eller överlåta aktier behöver du skriva ett aktieöverlåtelseavtal. Reglera köpesumma, när och hur betalning ska ske, tillträdesdatum och vilka skyldigheter som gäller mellan köpare och säljare.

Kom igång hos Lexly

Läs mer och registrera dig hos Lexly för att komma igång. Du förbinder dig inte till något i samband med registreringen. 

Frågor och svar om juridik för företagare

Läs svaren på några vanliga frågor om vår samarbetspartner Lexly.

Frågor och svar