Egen firma

Ett företagspaket för den enskilda firman. I Egen firma får du enkelt överblick över både din egen och din firmas ekonomi.
Kvinna tittar och pekar på husritning.

Tjänster för enskilda näringsidkare

I Egen firma har vi lyft fram tjänster som passar just enskilda näringsidkare. Med paketet kan du göra bankärenden på egen hand via internet och telefon. Dygnet runt, året om.

Banken i vardagen

Det ska vara enkelt att driva eget. Med tjänsterna i Egen firma har du tillgång till banken dygnet runt och kan både betala och ta betalt på enkelt sätt.

Tjänster som ingår

Pris

Egen firma kostar för närvarande 600 kronor per år. Avgifter för transaktioner tillkommer och faktureras separat (se prislista).


Award

Sveriges småföretagsbank 2020

För nionde året i rad är Handelsbanken Sveriges småföretagsbank. Handelsbankens decentraliserade affärsmodell med djup lokal förankring och omfattande kontorsnät premieras även i år av bankens kunder. De mindre företagen i synnerhet uppskattar det personliga bemötandet.

”Att Handelsbanken behåller kundernas förtroende också i ett ansträngt läge, visar att bankens affärsmodell med lokal närvaro och en nära relation till sina kunder fungerar. Kunderna uppskattar helt enkelt att banken känner dem och deras behov”, säger Kristian Sundberg, VD för Eastbrook.

Finansbarometern är en av Sveriges största oberoende marknadsundersökningar med inriktning på hur företag ser på sin relation med bankerna. Undersökningen baseras på företag och organisationer med färre än 20 anställda. Undersökningen har besvarades av cirka 1 300 företag.


En pratbubbla med ett frågetecken inuti och en pratbubbla med ett i inuti

Kom igång med ett företagspaket

Vill du bli företagskund hos oss och börja med ett företagspaket? 

Boka tid för rådgivning på ditt lokala bankkontor så hjälper vi dig komma igång. För oss är det självklart att sätta oss in i våra kunders förutsättningar, utmaningar och möjligheter. Bara då kan vi ge riktigt kvalificerad rådgivning och vara ett bra stöd.

Kollegor sitter i ett möte och pratar.

Har du behov av fler tjänster?

Företagspaketet passar enskilda näringsidkare som har utökat behov, har anställda eller som använder sig av ombud för att utföra bankärenden.

Företagspaketet