Våra företagspaket

I våra företagspaket ingår internetbank, mobilapp, konto med bankgiro, företagskort, personlig service och rådgivning.

Bastjänster för ditt företag

I Företagspaketet har vi samlat de bastjänster som utgör grunden för ett företag. Paketet passar alla slags företag, även enskilda näringsidkare med utökade behov.

a person

Tjänster för enskild firma

I Egen firma har vi lyft fram tjänster som passar just enskilda näringsidkare. Med Egen firma-paketet får du enkelt överblick över både din egen och din firmas ekonomi.