Valutakurser för företag

Använd den valutakurs som passar ditt behov.

Valutakurser för olika behov

Valutakurser för betalningar

Här hittar du Handelsbankens valutakurser för kommersiella betalningar och överföringar.

Dagliga referenskurser

Hos Riksbanken hittar du fixingkurser från Nasdaq Stockholm AB. De är ett medelvärde av bankernas valutakurser.