Valutakurser för företag

Använd den valutakurs som passar ditt behov.

Valutakurser för olika behov

Valutakurser för betalningar

Här hittar du Handelsbankens valutakurser för kommersiella betalningar och överföringar.

Dagliga referenskurser

Riksbanken har gått över till ECBs (Europeiska Centralbankens) dagliga fixingkurser för valuta. Dessa publiceras på Riksbankens hemsida ca 16.15 alla svenska bankdagar. Vänligen följ länken nedan.

Marknadens mittkurs 

Här visas medelvärdet, mittkursen, av de aktuella marknadskurserna. Millistream ansvarar för kurserna, som uppdateras löpande. Kurserna är indikativa och lämnas utan förbindelse.