Information för utvecklare

Ska du bygga stöd för Handelsbankens tjänster eller tjänster som Handelsbanken erbjuder? Här hittar du den information du behöver.
En man sätter upp post-it-lappar på en anslagstavla

Samlad information för utveckling

Handelsbanken erbjuder möjlighet att utveckla enkla och effektiva lösningar för våra företagskunder. Som utvecklare hittar du här samlad information rörande utvecklingsfrågor. Du får en överblick vilka standarder och erbjudande som Handelsbanken tillhandahåller. Vi har även samlat länkar till sidor där detaljerad information finns för att kunna utveckla stöd för Handelsbankens tjänster.

Mer information

Handelsbankens tjänster

Bankintegration 

Anslut ditt företagskort med ditt affärssystem

Filtjänster - för automatiserade betalningsflöden

Filformat för betalningar

PSD2 API:er Öppnas i nytt fönster

Business Card – kontakta oss för mer information

Skapa QR-koder på fakturan och gör betalningarna smidigare för dina kunder – kontakta oss för mer information
Manual för att skapa QR-koder (pdf 1,0 MB) Öppnas i nytt fönster 

Skydda dina filer med PGP Öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

En pratbubbla med ett frågetecken inuti och en pratbubbla med ett i inuti

Har du frågor, funderingar eller vill du testa din lösning mot oss? Kontakta oss på e-mail. 

programlev@handelsbanken.se