Hantera risker

Ränterisk, valutarisk, råvarurisk, politisk och kommersiell risk. Har du klart för dig vilka risker ditt företag utsätts för och vad du kan göra åt dem?

Låt ditt företag växa - inte riskerna

Att driva företag innebär ett stort ansvar. I myllret av alla uppgifter som måste utföras, kan det vara svårt att sätta sig in i de risker som kan uppstå. För att minska eventuella risker erbjuder vi dig att tillsammans se över ditt företags behov.  

Ränteriskhantering

När ditt företag lånar pengar kan förändringar i ränteläget skapa ovisshet om det framtida resultatet. Det uppstår en ränterisk för ditt företag. 

Genom ränteriskhantering kan du minska risken för ökade kostnader för företagets krediter. Vi har flera lösningar som gör att du vet vad din framtida räntekostnad kommer att bli och därmed får du ett mer förutsägbart resultat. Vi hjälper dig gärna att hitta en lösning som passar dig och ditt företag.

euro med pil som pekar på och dollar som med pil som pekar på euro

Valutariskhantering – skyddar mot oönskade valutarörelser 

Valutarisker uppstår när tidpunkten för inköp eller försäljning i utländsk valuta inte sammanfaller med betalningstidpunkten. Eftersom valutakursen kan röra sig under tiden kan du få mindre betalt än beräknat, eller så kan ett köp bli dyrare än planerat. Valutariskhantering innebär att du redan vid affärstillfället kan säkra den valutakurs som ska gälla vid betalningstillfället. Valutasäkring kan till exempel göras med hjälp av valutatermin, valutaoption eller valutaswap.

Gör du mycket affärer i samma valuta kan det vara en bra idé att öppna ett valutakonto. Då undviker du onödiga växlingsavgifter och minskar kursrisken.

the globe

Politiska och kommersiella risker

Politisk risk kan vara lagar och regleringar kring leveranser och betalningar, byråkrati och militära oroligheter. Riskerna är mycket svåra att förutse, speciellt om du gör affärer på nya, okända eller osäkra marknader. En kommersiell risk uppstår när du levererar varor eller tjänster till en kund innan du fått betalt.

Minimera eller eliminera dessa risker med rätt betalningslösning. Vi garanterar att du får betalt i rätt tid och gör dina utlandsaffärer effektiva, säkra och mer lönsamma.

en hand med ett löv ovanför

Råvaruriskhantering – jordbruksprodukter

Om råvarukostnaden är en stor del av företagets utgifter påverkas du av rörelser i råvarupriset. Priset och därmed resultatet blir svårt att bedöma. Är du lantbrukare och producerar eller förbrukar råvaror har du en råvarurisk.

Priset för råvaror bestäms av marknaden och går inte att styra över. Genom att säkra upp intäkter eller utgifter kan du ta kontroll över råvarurisken innan den påverkar dig. Olika produkter är råvarutermin, råvaruoption och genomsnittskontrakt.


Vi hjälper dig att se över dina risker

Låt ditt företag växa - inte riskerna. Att driva företag innebär ett stort ansvar och det kan vara svårt att sätta sig in i de risker som kan uppstå. För att få rätt lösning på plats för företagets affärer är det viktigt att kartlägga riskerna. 

Boka rådgivning på ditt lokala bankkontor om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag.