1. Företag
 2. /
 3. Konton och betalningar
 4. /
 5. Ta betalt
 6. /
 7. Ta betalt från utlandet

Ta betalt från utlandet

Säljer ditt företag till utlandet? Välj betalningssätt beroende på typ av affär, i vilket land kunden finns och hur väl du känner din kund.

Vilken betalning passar din affär?

Det finns olika sätt att ta betalt från utlandet. Vad som är mest lämpligt kan bero på storleken på betalningen, om du känner kunden väl, eller vilken typ av transaktion det handlar om. Mycket beror alltså på hur hög risk du är beredd att ta. Att fakturera med BIC och IBAN innebär att du tar emot en utlandsbetalning och pengarna sätts in på företagets konto. Trade Finance-lösningar är säkrare former av betalningar och det finns flera olika slags lösningar. Ibland förekommer checkar från utlandet. Från och med 1 april 2020 tar våra bankkontor inte längre emot utländska checkar.

en laptop

Utlandsbetalningar – med rätt utformade fakturor

Att få betalt från utlandet kan innebära större risker än betalningar inom Sverige. Därför är det viktigt hur du utformar avtal och betalningsvillkor. För att din inbetalning ska komma fram rätt, i tid och utan onödiga kostnader, ska din faktura innehålla: 

 • Handelsbankens BIC: HANDSESS
 • Ditt IBAN
 • Ditt namn och din adress
the globe

Trade Finance – när du vill vara säker på att få betalt

När du exporterar varor och tjänster till utlandet är det viktigt att du väljer rätt typ av betalning.  I vissa länder är det dessutom krav på att använda en Trade Finance-lösning (dokumentbetalning). Exportremburs, exportinkasso, bankgaranti för export eller standbyremburs har alla olika egenskaper. Vad passar ditt företag och din affär? Med vår hjälp hittar du rätt.


En pratbubbla med ett frågetecken inuti och en pratbubbla med ett i inuti

Vad är IBAN, BIC och Nationellt bank-id?

IBAN

IBAN är ett kontonummer skrivet enligt en standard som är gemensam inom Europa. Du hittar ditt kontos IBAN-nummer i internetbanken under Kontovillkor och IBAN samt i mobilappen under Kontoinformation.

BIC/SWIFT

BIC (Bank Identifier Code) är en internationell standard för att på ett säkert sätt identifiera en bank. En BIC består alltid av 8 eller 11 tecken, de sex första är alltid bokstäver, därefter kan bokstäver eller siffror följa. BIC är inte obligatoriskt när IBAN används.

Nationellt bank-id

Nationellt bank-id fyller samma funktion som en BIC-kod, att identifiera en bank. Ett nationellt bank-id inleds alltid med två bokstäver och följs av siffror.

Hitta företagets IBAN

Du kan se företagets IBAN-nummer under Kontoinformation i Internet Företag eller under Kontotransaktioner i Internet Egen firma.

Om du inte har tillgång till internetbanken kan du ta fram ditt IBAN-nummer med vår IBAN-snurra.


Länder öppna för utlandsbetalningar

the globe

Vi har begränsat antalet länder som företag kan skicka pengar till och ta emot pengar från. Vill du veta vad detta innebär, hur detta påverkar dig och läsa mer om varför vi gör den här förändringen? 

Läs mer om begränsningar i utlandsbetalningar
Länder öppna för utlandsbetalningar

Säkra dina utlandsaffärer

Vad är en valutarisk?

När du ska skicka eller ta emot en betalning i annan valuta än svenska kronor och en växling måste göras uppstår en valutarisk. Valutakursen kan röra sig både upp och ner och kan innebära att du får mindre betalt än beräknat, eller att ett köp blir dyrare än planerat.

Hantera valutarisker

Genom att säkra valutakursen i samband med en betalning i en annan valuta än kronor undviker du en valutarisk och att det blir dyrare än planerat. En annan lösning kan vara att öppna ett valutakonto i den valuta du ofta gör affärer i.


Betalningar i andra länder?

Gör företaget mycket affärer i utlandet kan det underlätta en hel del om du öppnar konton utomlands i lokal valuta. Med tilläggstjänsten GlobalOn-Line får du tillgång till dina konton hos Handelsbankens kontor i utlandet och våra samarbetsbanker. 

Med GlobalOn-Line kan du:

 • hantera konton hos Handelsbanken och våra samarbetsbanker
 • utföra betalningar, lokala och gränsöverskridande
 • göra överföringar mellan konton inom hela Handelsbanken.