1. Företag
  2. /
  3. Konton och betalningar
  4. /
  5. PSD2 - Företag

Regelverk - betaltjänster

Nya regler för betaltjänster
EU flag

Vad är PSD2?

EU-direktivet Payment Services Directive (PSD) infördes 2009 för att skapa en effektiv marknad för betaltjänster inom Europa. Under 2018 stärks reglerna genom det nya regelverket, PSD2. Syftet med PSD2 är att stärka konsumentskyddet, förbättra säkerheten vid betalningar och öka kundnyttan. 

Hur påverkar det mig som kund?

Handelsbankens avtalsvillkor för betaltjänster, kontokort, Internettjänst, inloggningskort och andra säkerhetslösningar uppdateras för att anpassas efter det nya regelverket. 

Här kan du läsa mer om de viktigaste villkorsändringarna och hur de påverkar dig som kund. 

Mer information

Propositionen för de nya reglerna om betaltjänster hittar du på regeringskansliets webbplats:

Du kan också läsa om de nya reglerna på Europeiska kommissionens webbplats:


Open Banking

Innovativa tjänster 

Open Banking ger oss möjligheten att utveckla nya banktjänster. Vi tror på att ny teknologi bidrar till ökad transparens och en bättre kundupplevelse.

Developer Portal 

I Handelsbankens Developer Portal får du som utvecklare tillgång till en testmiljön där du kan utforska och testa våra APIer.