Regelverk - betaltjänster

Från januari 2018 gäller nya regler för betaltjänster i EES genom direktivet PSD2.
EU flag

Vad innebär det nya regelverket?

Inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) finns gemensamma regler för betaltjänster. Bakgrunden är EU-direktivet Payment Service Directive (PSD) som infördes 2009 för att skapa en effektiv marknad för betaltjänster inom Europa. 

Under 2018 stärks reglerna genom det nya direktivet, PSD2. I direktivet kommer även digitala betaltjänstleverantörer att omfattas och målet är att det ska bli enklare och tryggare för privatpersoner och företag att utföra och ta emot betalningar. Syftet är att bidra till en ökad öppenhet på hela den europeiska betalmarknaden och gynna konkurrensen. Det ger banker möjligheter att utvecklas och samarbeta med andra, till exempel genom att kunder ska kunna utföra betalningar via en tredjepartsaktör.

När kommer det nya direktivet införas?

I Sverige införs PSD2 den 1 maj 2018. Implementeringen av direktivet sker i övriga länder när respektive lands lagstiftning är fastställd. 

Mer information